Životopisy manažerů

Sally Davis, členka výboru Nominating Committee, členka výboru Audit Committee, členka výboru Compensation Committee

Sally Davis je nevýkonným členem představenstva společnosti Logitech od roku 2007, a působí ve výborech Compensation Committee, Nominating Committee a Audit Committee společnosti Logitech.

Paní Davis je bývalou výkonnou ředitelkou společnosti BT Wholesale, jednou ze čtyřech operačních divizí společnosti British Telecom. Tuto pozici zastávala v letech 2007 až 2011. V letech 2005 až 2007 pracovala jako Chief Portfolio Officer u společnosti British Telecom. Od svého nástupu do společnosti BT v roce 1999 zde zastávala různé manažerské pozice, včetně postavení prezidenta pro oblast globálních produktů v letech 2002 až 2005, prezidenta pro oblast hostování aplikací v letech 2001 a 2002, a ředitele skupiny Internet a multimédia v letech 1999 až 2001. Než se stala zaměstnancem společnosti BT, zastávala paní Davis manažerské pozice v několika předních komunikačních společnostech, například Bell Atlantic/Verizon ve Spojených Státech a Mercury Communications ve Velké Británii. Paní Davis získala titul BA a je členem spolku Fellow University College v Londýně.