PŘEDSTAVUJEME
Provádíme změny. A velké.
Nové logo je jen pouhý začátek.

Životopisy manažerů

Sally Davis, členka výboru Nominating Committee, členka výboru Audit Committee, členka výboru Compensation Committee

Sally Davis je nevýkonným členem představenstva společnosti Logitech od roku 2007, a je předsedou výboru Compensation Committee a členem výborů Audit Committee a Nominating Committee společnosti Logitech.

Paní Davis je bývalou výkonnou ředitelkou společnosti BT Wholesale, jednou ze čtyřech operačních divizí společnosti British Telecom. Tuto pozici zastávala v letech 2007 až 2011. V letech 2005 až 2007 pracovala jako Chief Portfolio Officer u společnosti British Telecom. Od svého nástupu do společnosti BT v roce 1999 zde zastávala různé manažerské pozice, včetně postavení prezidenta pro oblast globálních produktů v letech 2002 až 2005, prezidenta pro oblast hostování aplikací v letech 2001 a 2002, a ředitele skupiny Internet a multimédia v letech 1999 až 2001. Než se stala zaměstnancem společnosti BT, zastávala paní Davis manažerské pozice v několika předních komunikačních společnostech, například Bell Atlantic/Verizon ve Spojených Státech a Mercury Communications ve Velké Británii.

Paní Davis je členem představenstva společností Telenor Group a CityFibre Infrastructure Holdings.

Paní Davis získala titul BA a je členem spolku Fellow University College v Londýně.