Prohlížeč IE8/IE9/IE10 již není nadále podporován. Pro zobrazení naší stránky použijte novější prohlížeč.

Životopisy manažerů

Catherine Valentine působí jako právní zástupkyně společnosti Logitech, jako tajemnice představenstva a viceprezidentka odpovídající za interní právníky firmy pracující po celém světě i za externí právní zástupce. Stojí v čele úsilí společnosti o dodržování předpisů, zabývá se právními spory, licencemi technologií, smlouvami a vyjednáváním, pracovněprávními otázkami a řádnou správou podniku, právy duševního vlastnictví, fúzemi a akvizicemi, obchodními smlouvami, politikami uplatňovanými proti pirátům a ve vztahu k veřejnosti.

Paní Valentine nastoupila do společnosti Logitech v roce 2003 a měla v tu dobu již více než 25 let praxe na poli firemního práva. Před nástupem ke společnosti Logitech působila jako hlavní právní zástupkyně a tajemnice ve společnosti Good Technology. Ještě dříve působila paní Valentine jako hlavní právní zástupce ve společnosti Intuit, Inc., (1994–2002), od roku 2000 pak jako viceprezidentka, hlavní právní zástupkyně a tajemnice. Před nástupem do společnosti Intuit pracovala jako hlavní právní zástupkyně pro některé inovativní firmy v Silicon Valley, například pro společnosti Macromedia, Go Corporation či Autodesk. Svoji kariéru začala jako právnička v telekomunikačním odvětví.

Catherine Valentine je držitelkou titulu B.A. v oboru finance a ekonomie z University of Illinois a titulu J.D. z University of Chicago.