PŘEDSTAVUJEME
Provádíme změny. A velké.
Nové logo je jen pouhý začátek.

Software SetPoint

Software Logitech SetPoint™ vám umožňuje přizpůsobit tlačítka myši, funkční klávesy klávesnice a klávesové zkratky. Pomocí softwaru SetPoint můžete ovládat rychlost snímání pohybu a konfigurovat další nastavení specifická pro dané zařízení. Rovněž vás může upozornit na stav baterie vašeho zařízení, a zda je zapnutý Caps Lock nebo Num Lock.

Proč instalovat software SetPoint

 • Když chcete přiřadit různé funkce tlačítkům myši nebo funkčním klávesám klávesnice a klávesovým zkratkám.
 • Když je vaše myš vybavena více než 5 tlačítky. 
  Systém Windows obsahuje integrovanou podporu pro myši s pěti tlačítky; pokud je však vaše myš vybavena více než pěti tlačítky, bude třeba nainstalovat software SetPoint, abyste mohli doplňková tlačítka využít.*
  * Pokud vlastníte herní myš Logitech řady G-Series, bude třeba místo softwaru SetPoint nainstalovat Logitech Gaming Software (LGS).
 • Když je vaše myš vybavena naklápěcím kolečkem, a vy jej chcete používat pro posun vlevo a vpravo v tradičních aplikacích systému Windows, např. v Microsoft Excel.
 • Když chcete přiřadit zkratky pro běžné funkce systému Windows 8* funkčním klávesám vaší klávesnice.

K čemu software SetPoint nepotřebujete

Software SetPoint není potřeba pro následující funkce myši, které jsou integrovány do systému Windows® 8:

 • Kliknutí levým tlačítkem
 • Kliknutí pravým tlačítkem
 • Kliknutí středním tlačítkem*
 • Tlačítka Zpět/Vpřed pro procházení webových stránek
 • Posun**

* Chcete-li tlačítkům vaší myši přiřadit jiné funkce, můžete tak učinit pomocí softwaru SetPoint.

** Pokud je vaše myš navíc vybavena naklápěcím kolečkem, bude fungovat ve většině aplikací používaných systémem Windows 8, avšak budete potřebovat software SetPoint pro funkci horizontálního posunu v tradičních aplikacích systému Windows.

Funkce, které fungují pouze v systému Windows 8

 • Úvodní obrazovka: Po přiřazení této funkce tlačítku myši nebo klávese na klávesnici se stiskem daného tlačítka přenesete přímo na Úvodní obrazovku. Opakovaným stiskem se přenesete zpět do předchozího umístění.
 • Zobrazit plochu: Přenese vás na plochu systému Windows 8. Minimalizuje otevřená okna aplikací v systému Windows 7.
 • Přepínání aplikací: Stiskem tlačítka této funkce můžete postupně přepínat mezi jednotlivými otevřenými aplikacemi.
 • Ovládací tlačítka: Zobrazí panel Ovládací tlačítka systému Windows 8.
 • Panel aplikací: Zobrazí panel aplikací v aplikacích používaných systémem Windows 8.

Stažení softwaru SetPoint