Software SetPoint

Software Logitech SetPoint™ vám umožňuje přizpůsobit tlačítka myši, funkční klávesy klávesnice a klávesové zkratky. Pomocí softwaru SetPoint můžete ovládat rychlost snímání pohybu a konfigurovat další nastavení specifická pro dané zařízení. Rovněž vás může upozornit na stav baterie vašeho zařízení, a zda je zapnutý Caps Lock nebo Num Lock.

Proč instalovat software SetPoint

 • Když chcete přiřadit různé funkce tlačítkům myši nebo funkčním klávesám klávesnice a klávesovým zkratkám.
 • Když je vaše myš vybavena více než 5 tlačítky. 
  Systém Windows obsahuje integrovanou podporu pro myši s pěti tlačítky; pokud je však vaše myš vybavena více než pěti tlačítky, bude třeba nainstalovat software SetPoint, abyste mohli doplňková tlačítka využít.*
  * Pokud vlastníte herní myš Logitech řady G-Series, bude třeba místo softwaru SetPoint nainstalovat Logitech Gaming Software (LGS).
 • Když je vaše myš vybavena naklápěcím kolečkem, a vy jej chcete používat pro posun vlevo a vpravo v tradičních aplikacích systému Windows, např. v Microsoft Excel.
 • Když chcete přiřadit zkratky pro běžné funkce systému Windows 8* funkčním klávesám vaší klávesnice.

K čemu software SetPoint nepotřebujete

Software SetPoint není potřeba pro následující funkce myši, které jsou integrovány do systému Windows® 8:

 • Kliknutí levým tlačítkem
 • Kliknutí pravým tlačítkem
 • Kliknutí středním tlačítkem*
 • Tlačítka Zpět/Vpřed pro procházení webových stránek
 • Posun**

Chcete-li tlačítkům vaší myši přiřadit jiné funkce, můžete tak učinit pomocí softwaru SetPoint.

Pokud je vaše myš navíc vybavena naklápěcím kolečkem, bude fungovat ve většině aplikací používaných systémem Windows 8, avšak budete potřebovat software SetPoint pro funkci horizontálního posunu v tradičních aplikacích systému Windows.

Funkce, které fungují pouze v systému Windows 8

 • Úvodní obrazovka: Po přiřazení této funkce tlačítku myši nebo klávese na klávesnici se stiskem daného tlačítka přenesete přímo na Úvodní obrazovku. Opakovaným stiskem se přenesete zpět do předchozího umístění.
 • Zobrazit plochu: Přenese vás na plochu systému Windows 8. Minimalizuje otevřená okna aplikací v systému Windows 7.
 • Přepínání aplikací: Stiskem tlačítka této funkce můžete postupně přepínat mezi jednotlivými otevřenými aplikacemi.
 • Ovládací tlačítka: Zobrazí panel Ovládací tlačítka systému Windows 8.
 • Panel aplikací: Zobrazí panel aplikací v aplikacích používaných systémem Windows 8.

Stažení softwaru SetPoint