Vícedotyková gesta systému Mac OS

Click

Klepnutí

Klikněte nebo klepněte jedním prstem

Double-Click

Poklepání  

Dvakrát klikněte nebo klepněte jedním prstem

Secondary Click

Sekundární klepnutí

Klikněte nebo klepněte dvěma prsty

Scroll

Posuv

Přejeďte nahoru nebo dolů dvěma prsty

Zoom

Lupa

Roztáhněte nebo stáhněte palec a ukazováček

Rotate

Otočení

Otočte palcem a ukazováčkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček

Back/Forward

Zpět/vpřed na webových stránkách

Přejeďte vlevo nebo vpravo dvěma prsty

Mission Control

Funkce Mission Control

Přejeďte nahoru třemi prsty

App Expose

Funkce App Expose

Přejeďte dolů třemi prsty

Swipe between full-screen apps

Přejetím procházet mezi aplikacemi v režimu celé obrazovky

Přejeďte vlevo nebo vpravo třemi prsty

Show the Launchpad

Zobrazit Launchpad

Stáhněte palec a tři prsty

Show the Desktop

Zobrazit plochu

Roztáhněte palec a tři prsty

Show the notifications

Zobrazit upozornění

Přejeďte vlevo od pravého okraje dvěma prsty

Smart Zoom

Inteligentní lupa

Dvakrát klepněte dvěma prsty