Windows® 7 Gestures

Klepnutí


Klepnutí levým tlačítkem

Klepněte na levou stranu dotykové plochy

Prohlédnout si gesto v akci

Klepnutí pravým tlačítkem

Klepněte na pravou stranu dotykové plochy

Prohlédnout si gesto v akci

Klepnutí středním tlačítkem

Klepněte na spodní 2/3 dotykové plochy dvěma prsty

Prohlédnout si gesto v akci


Procházení


Vodorovný posun

Přejeďte jedním prstem vlevo nebo vpravo

Prohlédnout si gesto v akci

Svislý posun

Přejeďte jedním prstem nahoru nebo dolů

Prohlédnout si gesto v akci

Zpět/Vpřed.

Přejeďte dvěma prsty vlevo nebo vpravo

Prohlédnout si gesto v akci

Zobrazit/skrýt plochu

Poklepejte na spodní 2/3 dotykové plochy dvěma prsty

Prohlédnout si gesto v akci

Zkratky systému Windows 7


Přepínání aplikací

Poklepejte na spodní 2/3 dotykové plochy jedním prstem

Prohlédnout si gesto v akci


Některá gesta vyžadují software Logitech SetPoint. Software je k dispozici na stránce www.logitech.com/cs-cz/support/downloads