Software SetPoint™

Software SetPoint společnosti Logitech vám umožní si přizpůsobit nastavení vaší myši nebo klávesnice, díky čemuž budete mít své oblíbené funkce doslova na dosah ruky. Instalace softwaru SetPoint je pro vás výhodná, pokud:

 • Chcete změnit funkce tlačítek vaší myši. Software SetPoint umožňuje přiřadit celou řadu funkcí tlačítkům vaší myši, včetně nových funkcí systému Windows® 8 uvedených níže.
 • Vaše myš je vybavena více než 5 tlačítky. Systém Windows obsahuje integrovanou podporu pro myši s pěti tlačítky; pokud je však vaše myš vybavena více než pěti tlačítky, bude třeba nainstalovat software SetPoint, abyste mohli doplňková tlačítka využít. Pokud vlastníte herní myš Logitech řady G-Series, bude třeba místo softwaru SetPoint nainstalovat Logitech Gaming Software (LGS).
 • Vaše myš je vybavena naklápěcím kolečkem, a vy jej chcete používat pro posun vlevo a vpravo v tradičních aplikacích systému Windows, např. v Microsoft Excel.
 • Chcete přiřadit zkratky pro běžné funkce systému Windows 8 funkčním klávesám vaší klávesnice.

Funkce myši integrované v systému Windows 8

Software SetPoint není potřeba pro následující funkce myši, které jsou integrovány do systému Windows 8:

 • Klepnutí levým tlačítkem
 • Klepnutí pravým tlačítkem
 • Klepnutí středním tlačítkem*
 • Tlačítka Zpět/Vpřed pro procházení webových stránek
 • Posun**

Chcete-li tlačítkům vaší myši přiřadit jiné funkce, můžete tak učinit pomocí softwaru SetPoint.

Pokud je vaše myš navíc vybavena naklápěcím kolečkem, bude fungovat ve většině aplikací používaných systémem Windows 8, avšak budete potřebovat software SetPoint pro funkci horizontálního posunu v tradičních aplikacích systému Windows.

Zkratky systému Windows 8 pro myši a klávesnice

Funkčním klávesám vaší klávesnice, střednímu tlačítku myši, nebo dalším tlačítkům myši (je-li jimi vaše myš Logitech vybavena) můžete přiřadit níže uvedené funkce. Kromě Zobrazit plochu jsou tyto funkce kompatibilní pouze se systémem Windows 8. 

 • Obrazovka Start: Po přiřazení této funkce tlačítku myši nebo klávese na klávesnici se stiskem daného tlačítka přenesete přímo na obrazovku Start. Opakovaným stiskem se přenesete zpět do předchozího umístění.
 • Zobrazit plochu: Přenese vás na plochu systému Windows 8. Minimalizuje otevřená okna aplikací v systému Windows 7.
 • Přepínání aplikací: Stiskem tlačítka této funkce můžete postupně přepínat mezi jednotlivými otevřenými aplikacemi.
 • Charms: Zobrazí panel Charms systému Windows 8.
 • Panel aplikací: Zobrazí panel aplikací v aplikacích používaných systémem Windows 8.

Stažení softwaru SetPoint

* Funkce středního tlačítka závisí na aplikaci, kterou používáte. Příklad: Klepnutí středním tlačítkem na odkaz na webové stránce zpravidla otevře odkaz v nové záložce. Ne všechny aplikace podporují střední tlačítko.

** Posun do stran je funkční pouze v aplikacích používaných systémem Windows 8; většina tradičních aplikací vyžaduje pro posun do stran software SetPoint.