Gesta systému Windows® 8

Klepání


Funkce levého tlačítka

Klepněte na levou stranu dotykové plochy

Prohlédnout si gesto v akci

Klepnutí pravým tlačítkem

Klepněte na pravou stranu dotykové plochy

Prohlédnout si gesto v akci

Klepnutí středním tlačítkem

Klepněte na spodní 2/3 dotykové plochy dvěma prsty

Prohlédnout si gesto v akci


ProcházeníVodorovný posun

Přejeďte jedním prstem vlevo nebo vpravo

Prohlédnout si gesto v akci

Svislý posun

Přejeďte jedním prstem nahoru nebo dolů

Prohlédnout si gesto v akci

Zpět/Vpřed.

Přejeďte dvěma prsty vlevo nebo vpravo

Prohlédnout si gesto v akci


Zkratky systému Windows 8


Obrazovka Start systému Windows 8

Poklepejte na spodní 2/3 dotykové plochy jedním prstem

Prohlédnout si gesto v akci

Přepínání aplikací

Přejeďte z konce levého okraje myši jedním prstem

Prohlédnout si gesto v akci

Zobrazit/skrýt plochu

Poklepejte na spodní 2/3 dotykové plochy dvěma prsty

Prohlédnout si gesto v akci

Charms systému Windows 8

Přejeďte z konce pravého okraje myši jedním prstem

Prohlédnout si gesto v akci

Některá gesta vyžadují software Logitech SetPoint. Software je k dispozici na stránce www.logitech.com/cs-cz/support/downloads