Windows® RT

Standardní myši a klávesnice USB budou v systému Windows RT fungovat, avšak jejich možnosti budou omezeny na funkce uvedené níže.

V systému Windows RT jsou podporovány následující funkce myši: 

 • Klepnutí levým tlačítkem
 • Klepnutí pravým tlačítkem
 • Klepnutí středním tlačítkem*
 • Tlačítka Zpět/Vpřed pro procházení webových stránek
 • Posun

V systému Windows RT jsou podporovány následující funkční a přístupové klávesy klávesnice, ačkoli nemusí fungovat ve všech aplikacích a za každých okolností:

 • Zvýšení/snížení hlasitosti
 • Ztlumení
 • Přehrát
 • Pozastavit
 • Další/předchozí stopa 
 • Uzamčení počítače
 • Vypnout
 • Režim spánku
 • Přepínání aplikací
 • Otočit dokument
 • Zadní strana
 • Převinout vpřed
 • Pošta
 • Přehrávač médií
 • Obrázky
 • Lupa

Funkce, které vyžadují software Logitech, například upozornění na obrazovce při stisknutí klávesy caps lock nebo num lock na klávesnici, nebo když se blíží vybití baterií myši nebo klávesnice, nebudou fungovat, jelikož software SetPoint společnosti Logitech nelze nainstalovat v systému Windows RT2**. V systému Windows RT rovněž není možné změnit přiřazení funkcí tlačítek myši nebo klávesnice.

* Funkce středního tlačítka závisí na aplikaci, kterou používáte. Příklad: Klepnutí středním tlačítkem na odkaz na webové stránce zpravidla otevře odkaz v nové záložce. Ne všechny aplikace podporují střední tlačítko.

** Systém Windows RT nepodporuje instalační software obsahující ovladače, mimo jiné Logitech SetPoint.