PŘEDSTAVUJEME
Provádíme změny. A velké.
Nové logo je jen pouhý začátek.

Prezentační zařízení

Filtrovat výsledky
  • Funkce prezentačního zařízení
 

Celkem:
  •  
    Wireless Presenter R400
  •  
    Professional Presenter R800
Klepnutím a podržením táhnete