Begrænset garanti for Logitech-hardware


Begrænset garanti for Logitech-hardware

Logitech garanterer den oprindelige køber at Logitech-hardwaren vil være uden materielle eller håndværksmæssige defekter i den periode som er anført på emballagen og/eller i dokumentationen, gældende fra købsdatoen. Du kan også finde disse oplysninger ved at vælge dit produkt under Online Support på vores websted på www.logitech.com/support. Medmindre det ikke er tilladt under gældende lovgivning, kan denne garanti ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du kan have andre rettigheder i henhold til dansk lovgivning.

Retsmidler

Logitech’s fulde ansvar og dit eneste retsmiddel i tilfælde af overtrædelser af garantien vil, efter Logitech’s valg, være (1) at reparere eller erstatte hardwaren, eller (2) at refundere købsprisen, forudsat at hardwaren returneres til købsstedet eller til et af Logitech udpeget sted sammen med en kopi af købskvitteringen eller en anden specificeret og dateret købskvittering. Omkostninger i forbindelse med transport og forsendelse vil muligvis blive opkrævet, medmindre andet specificeres af gældende lov. Logitech kan, efter eget skøn, anvende nye eller brugte materialer, der i ydelse og driftssikkerhed svarer til nye, ved reparation eller erstatning af ethvert hardwareprodukt. Ethvert erstattet hardwareprodukt garanteres i resten af den oprindelige garantiperiode eller i tredive (30) dage, afhængigt af hvilken periode der er den længste, eller i den periode der er foreskrevet af loven i dit område.

Garantien dækker ikke problemer eller skader, som er opstået som et resultat af (a) uheld, misbrug, forkert anvendelse eller uautorisede reparationer, ændringer eller adskillelse af dele; (b) ukorrekt betjening eller vedligeholdelse, anvendelse der ikke er i overensstemmelse med produktanvisningerne, eller tilslutning til den forkerte strømforsyning; eller (c) anvendelse af forbrugsvarer, som f.eks. batterier, der ikke stammer fra Logitech, undtagen hvor den gældende lov ikke omfatter sådanne begrænsninger.

Teknisk support

Før du indsender et krav, anbefaler vi, at du læser supportoplysningerne på www.logitech.com vedrørende teknisk assistance. Gyldige krav behandles normalt på købsstedet inden for de første tredive (30) dage efter købet, men dette tidsrum kan variere afhængigt af, hvor du købte produktet. Kontakt venligst Logitech eller forhandleren på købsstedet vedrørende detaljer. Krav, som ikke kan behandles på købsstedet, og andre produktrelaterede spørgsmål, bør sendes direkte til Logitech. Adresse og kontaktinformation til Logitechs kundeserviceafdeling findes i dokumentationen, der er vedlagt produktet, og på www.logitech.com/contactus.

Ansvarsbegrænsning

LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER ELLER DATA (HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER KOMMERCIELLE TAB SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF ENHVER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF PRODUKTET, SELV OM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Visse områder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af særlige, indirekte, tilfældige eller følgeskader, hvorfor de ovenfor nævnte begrænsninger eller udelukkelser muligvis ikke gælder dig.

Varighed af underforståede garantier

UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING DET FORBYDES AF DEN GÆLDENDE LOV ER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AF DETTE HARDWAREPRODUKT BEGRÆNSET MED HENSYN TIL VARIGHED TIL DEN I DEN BEGRÆNSEDE PRODUKTGARANTI GÆLDENDE PERIODE. Visse områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder dig.

Nationale lovfæstede rettigheder

Forbrugere har lovmæssige rettigheder ifølge den gældende nationale lovgivning vedrørende salg af forbrugsgoder. Disse rettigheder påvirkes ikke af garantierne i denne begrænsede garanti.

Ingen andre garantier

Ingen Logitech forhandler, agent eller medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer eller udvide eller tilføje betingelser til denne garanti.

Garantiperioder

Der er oplysninger om garantiens varighed på emballagen og/eller i dokumentationen til Logitech-enheden. Bemærk at i EU skal alle garantiperioder som er angivet til mindre end to år, øges til to år.

Defekte produkter – Ombytnings procedure

Bemærk at i EU skal alle garantiperioder som er angivet til mindre end to år, øges til to år.

Logitech adresse

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

 

Svejts