Sikkerhedsanvisninger og råd om bortskaffelse af brugte batterier

Mange Logitech-produkter rummer batterier. Nogle kan skiftes og andre kan ikke skiftes af brugeren. Du bedes følge nedenstående sikkerhedsanvisninger når du skal skifte og skille dig af med batterierne.

Batterier som kan skiftes af brugeren

 • Læs anvisningerne om udskiftning og opladning af batterier i vejledningen til Logitech-produktet. Sørg for at sætte nye batterier ordentligt i, således at de positive (+) og negative (-) poler vender rigtigt.
 • Sørg for at du udskifter batterierne med nye af den rigtige type og størrelse som angivet i vejledningerne til Logitech-produktet. Du skal udskifte alle batterier samtidig.
 • Når du skal lade genopladelige batterier op, skal du følge anvisningerne og benytte den oplader som fulgte med Logitech-produktet.
 • Batterierne skal opbevares tørt og ved normal rumtemperatur. Tag batterierne ud af enheden hvis den ikke skal bruges i længere tid.
 • Skil dig af med de brugte batterier i henhold til de danske regler om genbrug. Batterier kan afleveres på den lokale genbrugsstation eller lignende. Hvis du ikke kan finde et sted at aflevere batterierne, kan du kontakte de lokale myndigheder.
 • Hvis du har spørgsmål om hvordan batterierne skal behandles, kan du kontakte Logitechs kundeservice. Batterier kan forårsage brand, eksplosioner eller forbrændinger hvis de anvendes forkert.
 • Batterier må ikke åbnes, skilles ad, punkteres, ændres, tabes eller kastes eller udsættes for stød.
 • Batterier må ikke kastes i åben ild eller en brændeovn, og må ikke efterlades varme steder, fx i en bil som er parkeret i solen.
 • batterierne må ikke opbevares nær en radiator, ovn eller anden varmekilde.
 • Batterier må ikke sluttes direkte til en anden elektrisk kilde, fx en stikkontakt eller bilbatteri.
 • Læg ikke batteriet ind i en mikrobølgeovn eller en anden højtryksbeholder.
 • Batterier må ikke nedsænkes i vand eller gøres våde.
 • Pas på at batterierne ikke kortsluttes. Lad derfor være med at lægge batterier i lommen eller håndtasken sammen med metalgenstande da det kan få dem til at kortslutte.
 • Undlad at bruge og genoplade batterier der lækker, er misfarvede, rustne, bulede, lugter eller på anden måde ser forkerte ud.
 • Undgå at røre direkte ved batterier der lækker. Tag beskyttelseshandsker på, og skil dig af med dem øjeblikkeligt.
 • Batteriernes polaritet (positive og negative terminaler) må ikke vendes.
 • Bland ikke nye og brugte batterier, og sæt ikke brugte batterier i andet udstyr.
 • Engangsbatterier må ikke lades op igen, og undlad at bruge andre opladere eller anvisninger end de specificerede.
 • Batterierne må ikke lades op i længere tid end angivet.
 • Giv ikke batterierne til små børn, og opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.
 • Du må ikke tage batterier i munden. Hvis et batteri sluges, skal du straks søge læge.

Kontakt supportafdelingen

Batterier som ikke kan skiftes af brugeren

Visse produkter fra Logitech rummer et batteri som ikke kan udskiftes af brugeren, jvf. den medfølgende vejledning. Prøv ikke på at skifte sådanne batterier selv. Kontakt Logitechs kundesupport hvis du har brug for oplysninger om reparation og udskiftning.

Kontakt supportafdelingen