ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Προχωράμε σε αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές.
Το νέο λογότυπο είναι μόνο η αρχή.

Πληκτρολόγια

Εύρεση βάσει χαρακτηριστικών
 • Χαρακτηριστικά πληκτρολογίου
 • Θήκη για συγκεκριμένη χρήση
 • Πλατφόρμα
 • Διάταξη πληκτρολογίου
 

Σύνολο:
 •  
  Wireless Touch Keyboard K400 Plus
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  Wireless Illuminated Keyboard K800, bird's-eye view
 •  
 •  
  Bluetooth Illuminated Keyboard K810
 •  
  USB Keyboard
 •  
 •  
  Wireless Backlit Keyboard Mac iOS

Πληκτρολόγια για tablet

Η Logitech διαθέτει πληκτρολόγια για πάρα πολλές δημοφιλείς επωνυμίες tablet.

Αγοράστε πληκτρολόγια για tablet

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

Εάν αναζητάτε προγράμματα οδήγησης ή την ενότητα συχνών ερωτήσεων, τα έχουμε συγκεντρώσει όλα εδώ.

Λήψη προγραμμάτων οδήγησης και εύρεση υποστήριξης

Κάντε κλικ και κρατήστε το κουμπί του ποντικιού πατημένο για να σύρετε