Πληκτρολόγια

Εύρεση βάσει χαρακτηριστικών
 • Διάταξη πληκτρολογίου
 • Θήκη για συγκεκριμένη χρήση
 • Χαρακτηριστικά πληκτρολογίου
 • Πλατφόρμα
 

Σύνολο:
 •  
 •  
 •  
 •  
  Wireless Illuminated Keyboard K800
 •  
  Wireless Backlit Keyboard Mac iOS
 •  
  HTPC Wireless Touch Keyboard K400r
 •  
  Bluetooth Illuminated Keyboard K810
 •  
  USB Keyboard

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

Εάν αναζητάτε προγράμματα οδήγησης ή την ενότητα συχνών ερωτήσεων, τα έχουμε συγκεντρώσει όλα εδώ.

Λήψη προγραμμάτων οδήγησης και εύρεση υποστήριξης

Πληκτρολόγια για tablet

Η Logitech διαθέτει πληκτρολόγια για πάρα πολλές δημοφιλείς επωνυμίες tablet.

Αγοράστε πληκτρολόγια για tablet

Πληκτρολόγια για παιχνίδια

Τα πληκτρολόγια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιχνίδια προσφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ανακαλύψτε τα πληκτρολόγια για παιχνίδια

Κάντε κλικ και κρατήστε το κουμπί του ποντικιού πατημένο για να σύρετε