Logitechin rajoitettu laitteistotakuu


Logitechin rajoitettu laitteistotakuu

Logitech takaa Logitech-laitteen alkuperäiselle ostajalle, että tuotteessa ei esiinny materiaali- tai valmistusvikoja tuotteen pakkauksessa ja/tai käyttäjän dokumentaatiossa ilmoitettuna aikana tuotteen ostohetkestä alkaen. Samat tiedot löydät valitsemalla tuotteesi verkkotukikohdasta osoitteesta www.logitech.com/support. Mikäli sovellettava laki ei sitä nimenomaisesti kiellä, takuuta ei voi siirtää toiselle laitteelle ja se koskee vain alkuperäistä ostajaa. Tämä takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet. Muut mahdolliset oikeudet määräytyvät paikallisten lakien mukaan.

Korvaukset

Logitechin koko vastuu ja asiakkaan yksinomainen oikeus takuun puitteissa rajoitetaan Logitechin valinnan mukaan (1) laitteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tai (2) laitteesta maksetun hinnan korvaamiseen edellyttäen, että laite palautetaan ostopisteeseen tai Logitechin osoittamaan paikkaan yhdessä ostokuitin kopion tai päivätyn kauppakirjan kanssa. Logitech saattaa periä toimituskuluja, mikäli sovellettava laki ei sitä kiellä. Logitech saattaa näin valitessaan käyttää uusia, korjattuja tai käytettyjä osia, jotka ovat toimintakunnossa, laitteen korjaamiseen tai sen osien korvaamiseen. Takuu kattaa korvaavat laitteet alkuperäisen takuukauden loppuun asti tai kolmenkymmenen (30) päivän ajan, sen mukaan, kumpi näistä on pidempi. Takuukausi saattaa olla tätä pidempi paikallisen lainsäädännön mukaan

Takuu ei kata ongelmia tai vaurioita, jotka ovat seurausta (1) onnettomuudesta, väärästä tai virheellisestä käytöstä tai siitä, että laitetta on huoltanut, siihen on tehnyt muutoksia tai sen on purkanut muu kuin valtuutettu huoltoteknikko, (2) laitteen virheellisestä käytöstä tai huoltamisesta, käytöstä, joka ei noudata laitteen mukana tulevia ohjeita, tai siitä, että laite on liitetty epäasianmukaiseen virtalähteeseen, tai (3) jos laitteessa on käytetty muita kuin Logitechin toimittamia lisälaitteita, esimerkiksi akkuja, paitsi tapauksissa, joissa tällaiset rajoitukset ovat sovellettavan lain kieltämiä

Korvausvaatimuksen esittäminen

Ennen kuin lähetät korvausvaatimuksen, käy teknisen tuen sivuillamme osoitteessa www.logitech.com. Perustellut takuuvaatimukset tulee yleensä toimittaa ostopisteen kautta kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ostohetkestä. Aika saattaa vaihdella sen mukaan, mistä tuote ostettiin. Tarkista tuotetta koskevat takuutiedot Logitechiltä tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. Perustellut korvausvaatimukset, joita ei voida käsitellä liikkeen kautta, sekä muut tuotetta koskevat kysymykset tulee ohjata suoraan Logitechille. Logitechin osoite ja asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät tuotteen mukana tulevista asiakirjoista sekä osoitteesta www.logitech.com/contactus.

Korvausvastuun rajoitus

LOGITECH EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN (SUORASTI TAI EPÄSUORASTI) MENETETYT LIIKEVOITOT TAI TIEDOT TAI KAUPALLISET TAPPIOT, JOTKA OVAT SEURAUSTA ILMAISTUISTA TAI OLETETUISTA TUOTETTA KOSKEVISTA TAKUISTA, VAIKKA LOGITECHIA OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Jotkin oikeusjärjestykset eivät hyväksy erityisten, satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske kaikkia asiakkaita.

Takuun kesto

SIINÄ MÄÄRIN, MISSÄ SOVELLETTAVA LAKI EI SITÄ KIELLÄ, OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT, JOTKA KOSKEVAT LAITTEISTOTUOTTEEN KAUPALLISTA SOVELTUVUUTTA TAI SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, RAJOITTUVAT KESTOLTAAN TUOTTEEN SOVELLETTAVAN RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKAAN. Jotkin oikeusjärjestykset eivät hyväksy oletetun takuun keston rajoittamista, jolloin yllä kuvatut rajoitukset eivät ehkä koske asiakasta.

Kansalliset asetuksenmukaiset oikeudet

Kuluttajilla on kulutustuotteiden myyntiä koskevan aluekohtaisen lainsäädännön määräämät oikeudet. Tässä rajoitetussa takuussa myönnetyt takuut eivät vaikuta näihin oikeuksiin.

Ei muita takuita

Kenelläkään Logitechin jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeutta muuttaa, laajentaa tai pidentää tätä takuuta.

Takuuajat

Huomaa, että Euroopan unionin sisällä kaikki alle kahden vuoden pituiset takuukaudet pidennetään kahden vuoden mittaisiksi.

Logitechin osoite

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne