Logitech hardvertermékre vonatkozó korlátozott garancia


Logitech hardvertermékre vonatkozó korlátozott garancia

A Logitech jótállást vállal a Logitech hardvertermék gyártási és anyaghibáktól való mentességére a beszerzési dátumtól számítva, a termék csomagolásán és/vagy a felhasználói dokumentációban feltüntetett időtartamon belül. A jelen jótállás nem ruházható át, és azt kizárólag a termék eredeti vásárlója érvényesítheti, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok kifejezetten másként rendelkeznek. A jótállás meghatározott jogokat biztosít a vásárlónak, melyek a vonatkozó helyi törvényi szabályozás alapján egyéb jogokkal is kiegészülhetnek.

Jogorvoslatok

A Logitech teljes felelőssége és az Ön kizárólagos jogorvoslata a garancia bárminemű megszegése esetén – a Logitech saját belátása szerint - (1) a hardver megjavítása vagy cseréje, illetve (2) a kifizetett vételár visszatérítése, azzal a feltétellel, hogy a hardvert visszajuttatja a vásárlás helyére vagy más, a Logitech által esetlegesen megadott ilyen helyre a vásárláskor kapott nyugta vagy keltezett tételes nyugta másolatával együtt. A szállítási és kezelési költségek esetlegesen felszámításra kerülnek, kivéve ahol ezt az alkalmazandó törvény tiltja. A Logitech saját belátása szerint új, felújított vagy jó állapotban lévő használt alkatrészeket is felhasználhat bármilyen hardvertermék javításához vagy cseréjéhez. Bármilyen csere hardvertermékre vonatkozik a garancia az eredeti garanciális időszak fennmaradó részéig vagy harminc (30) napig, ha ez a hosszabb, illetve bármilyen további időtartamig, amely az Ön joghatóságában esetlegesen alkalmazandó.

A jelen garancia nem öleli fel azokat a problémákat vagy károkat, amelyek a következők következményei: (a) baleset, rongálás, helytelen használat vagy bármilyen illetéktelen javítás, módosítás vagy szétszerelés; (b) nem megfelelő üzemeltetés vagy karbantartás, a termék használati útmutatójával nem összhangban lévő használat vagy nem megfelelő feszültségű tápforráshoz való csatlakoztatás; illetve (c) nem a Logitech által szállított fogyóeszközök, például csere elemek, használata, kivéve ahol az ilyen korlátozást az alkalmazandó törvény tiltja.

A garanciális támogatás megszerzése

Mielőtt garanciális igényét benyújtaná, javasoljuk, hogy keresse fel a támogatási szekciót a www.logitech.com címen műszaki segítségnyújtásért. Az érvényes garanciális igények általában a vásárlás helyén keresztül kerülnek feldolgozásra a vásárlást követő első harminc (30) nap során; azonban ez az időszak változhat annak függvényében, hogy hol vásárolta a terméket – kérjük, nézzen utána a részleteknek a Logitechnél vagy annál a kerekedőnél, ahol a terméket vásárolta. A vásárlás helyén nem feldolgozható garanciális igényeket, valamint bármilyen más, a termékre vonatkozó kérdéseket közvetlenül a Logitechhez kell továbbítani. A Logitech címei és vevőszolgálati kapcsolatfelvételi információi megtalálhatók a termékhez mellékelt dokumentációban és a weben a www.logitech.com/contactus címen.

A felelősség korlátozása

A LOGITECH NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ELMARADT HASZNOT, BEVÉTELT VAGY ELVESZETT ADATOKAT (AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT), ILLETVE AZ ÖN TERMÉKÉRE VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA MEGSZEGÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ A KERESKEDELMI VESZTESÉGET, MÉG HA A LOGITECH KAPOTT IS TÁJÉKOZTATÁST AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a speciális, közvetett, véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik.

A vélelmezett garancia tartama

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN HARDVERTERMÉKRE VONATKOZÓAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL IDŐTARTAMA KORLÁTOZVA VAN A TERMÉKRE ALKALMAZOTT KORLÁTOZOTT GARANCIÁLIS IDŐSZAK IDŐTARTAMÁRA. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik.

Nemzeti törvényes jogok

A fogyasztók a fogyasztói cikkek értékesítését szabályozó alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján törvényes jogokkal rendelkeznek. Ezeket a jogokat a jelen Korlátozott garanciában szereplő garanciák nem módosítják.

Egyéb garanciák kizárása

Semmilyen Logitech kereskedő, ügynök vagy alkalmazott nem jogosult a jelen garancia semmilyen módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére.

Garanciális időszakok

A Logitech-termékre vonatkozó jótállás időtartamát a termék csomagolásán és/vagy a felhasználói dokumentációban találhatja meg. Az Európai Unió országaiban a két évnél rövidebb jótállás kétéves jótállásra hosszabbodik.

Hibás termék cseréje

Időnként az eszközök megfelelő működés esetén is hibásnak tűnhetnek. Az ebben a cikkben felsorolt javaslatokon végighaladva ellenőrizheti, hogy eszköze valóban hibás-e (a cikk csak angol nyelven érhető el).

Logitech címe

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Svájc