Az IE8/IE9/IE10 már nem támogatott böngésző. Kérjük, használjon egy aktuálisabb böngészőt az oldalunk megtekintéséhez.

Felhasználási feltételek

Ezek a használati feltételek (a továbbiakban “Feltételek”) jogi értelemben vett szerződést jelentenek Ön és a Logitech között, és meghatározzák, hogyan használhatja Ön ezt a Weboldalt látogatóként, tartalomszolgáltatóként vagy regisztrált felhasználóként. Kérjük, a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a Feltételeket, ugyanis a Weboldal használata, az információk közzététele, valamint a weblap elérése során követnie kell azokat. A Logitech fenntartja annak jogát, hogy korlátozza vagy letiltsa az Ön hozzáférését a Weboldalhoz, illetve megszüntesse vagy felfüggessze az Ön regisztrációját, amennyiben Ön megsérti a Weboldalon közzétett feltételeket és irányelveket (beleértve ezeket a Feltételeket), vagy bármilyen más okból, tetszőleges időpontban.

A WEBOLDAL ELÉRÉSÉVEL VAGY BÁRMILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK MINDEGYIKÉVEL, SEMMILYEN MÓDON NE HASZNÁLJA EZT A WEBOLDALT, ÉS NE TEGYEN KÖZZÉ RAJTA INFORMÁCIÓT.

A Feltételek módosítása

A Logitech bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy kiegészítheti ezeket a Feltételeket, vagy törölheti azok bizonyos részeit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Feltételek esetleges megváltozását. Amennyiben bármilyen változtatás közlése után Ön továbbra is használja a Weboldalt, azzal kinyilvánítja beleegyezését a változtatásokba.

Változtatások a Weboldalon

A Weboldal folytonos fejlesztése és hasznosságának biztosítása érdekében előfordulhat, hogy a meglévő szolgáltatásokat kiegészítjük vagy megváltoztatjuk. Amennyiben a Logitech ilyen változtatásokat hajtana végre, a Feltételek vonatkozni fognak az új szolgáltatásokra, valamint a bármilyen módon megváltoztatott meglévő szolgáltatásokra is.

Felhasználói információk

A Weboldal bizonyos részeinek használata során személyes adatok megadását (pl. keresztnév, e-mail cím, jelszó, lakóhely, állam, irányítószám) kérjük Öntől. Teljes mértékben Ön felel azért, hogy megőrizze felhasználói fiókja adatait, beleértve a jelszót is, valamint bizalmasan kezeljen a felhasználói fiókjához kapcsolódó mindenféle tevékenységet. Ön tudomásul veszi, hogy azonnal értesítenie kell a Logitech céget, amint tudomására jut a felhasználói fiókjának vagy jelszavának illetéktelen felhasználása, illetve a biztonsági rendszer bármilyen más módon történő megsértése. Ön felelősségre vonható azokért a Logitech cégnél, illetve a Weboldal bármely más felhasználójánál vagy látogatójánál keletkező károkért, ha azok az Ön Logitech azonosítójának, jelszavának vagy felhasználói fiókjának más személy által történő felhasználásából erednek.

Semmilyen körülmények között nem használhatja más Logitech azonosítóját, jelszavát vagy felhasználói fiókját az adott Logitech azonosító, jelszó vagy felhasználói fiók tulajdonosának kifejezett engedélye és hozzájárulása nélkül. A Logitech nem tehető felelőssé az Önre vonatkozó fenti kötelezettségek be nem tartásából eredő bármilyen veszteségért vagy kárért.

Adavédelmi nyilatkozat

A Logitech tiszteletben tartja az adatainak bizalmas kezelésére vonatkozó igényét, és mindent megtesz a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében. A Logitech adatvédelmi nyilatkozata a www.logitech.com/privacy webcímen található. A Weboldal használatával Ön elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatunk feltételeit

A Logitech cégnél biztonsági intézkedések vannak érvényben a Logitech kezelésében lévő adatok elvesztése, megváltoztatása vagy a velük való visszaélés megakadályozása érdekében. Ezek a biztonsági intézkedések megtalálhatók az adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Ugyan a Logitech megteszi az adatvédelmi nyilatkozatunkban leírt lépéseket annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak kiadása vagy nyilvánosságra kerülése kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban történjen, a Logitech nem garantálja, hogy a velünk megosztott személyes adatait más személy nem szerzi meg vagy kódolását nem oldja fel.

Támogató fórumok, blogok és értékelések & kritikák

A Logitech (egyelőre) angol nyelvű támogató fórumokat, blogokat, közösségi tereket és csoportos vitákat szervezett, amelyek segítségével számos további tevékenység mellett (melyeket összefoglaló néven “ Online közösségeknek” nevezünk) megoszthatja tapasztalatait, kérdéseket tehet fel és/vagy válaszolhat meg, valamint Logitech termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kritikákat oszthat meg másokkal. Örömmel vesszük, hogy a Logitech Online közösségei a felhasználóik sokféleségét tükrözik, és az információmegosztás, tanulás és az emberi kapcsolatok színtereit jelentik. A közösség ezen szellemiségének fenntartása érdekében összeállítottuk az alap- és irányelvek angol nyelvű gyűjteményét, melyet követnie kell minden tagnak, résztvevőnek, információszolgáltatónak és felhasználónak. Ezek az irányelvek a Feltételek részét képezik, és megtekinthetők a www.logitech.com/support/guidelines címen.

Tartalom

A Weboldalon lévő összes szöveg, grafika, felhasználói vagy vizuális felület, védjegy, logó, zene, hang, műalkotás, fénykép és számítógépes forráskód (összefoglaló néven “Tartalom”) - beleértve, de nem kizárólagosan azok megjelenését, szerkezetét, választékát, összehangolását, kifejezésmódját, “látványát” és ezen Tartalmak elrendezését - a Logitech tulajdonát képezik, annak kezelésében vannak vagy a cég licencei. Az összes ilyen Tartalmat formatervezési mintaoltalom, szerzői jog, szabadalom, védjegyoltalom vagy egyéb szellemitulajdon védelmi jogok és versenyellenes törvények védik. Hacsak más megállapodások nem vonatkoznak az adott Tartalomra (pl. szoftverlicenc-szerződés, szolgáltatási feltételek), a Logitech ezennel korlátozott jogosultságot biztosít Önnek a Feltételekben meghatározott Tartalom használatára vonatkozóan, mindaddig, amíg ezt a Tartalmat kizárólag személyes, nem haszonszerzésre irányuló, információs célokra használja.

Hacsak nincs kifejezetten engedélyezve valamely vonatkozó szerződésben vagy magában a Tartalomban, a Tartalom semmilyen formában és módon nem másolható, reprodukálható, terjeszthető, közölhető, közvetíthető, publikálható újra, tölthető le vagy jeleníthető meg - beleértve, de nem kizárólagosan az elektronikus és mechanikus módszereket, a fénymásolást, a rögzítést vagy más eljárásokat - a Logitech és/vagy a megfelelő tulajdonos előzetes, kifejezett írásos engedélye nélkül. Ugyancsak nem “tükrözheti” a Weboldalon vagy bármely más szerveren tárolt Tartalmat a Logitech előzetes, kifejezett írásos beleegyezése nélkül.

Felhasználói tartalom közzététele

A Weboldal bizonyos részei lehetővé teszik Önnek, hogy információkat tegyen közzé, beleértve az Ön tapasztalatait, tanácsait, javaslatait, véleményét, információit, üzeneteit vagy más tartalmat (összefoglaló néven az “Ön tartalma”). Kérjük, ne feledje, hogy ezek a területek nyilvánosak és nem bizalmasak! Ön csak a nyilvános területeken teheti közzé az Ön tartalmát, és kizárólag ott, ahol jogosult tartalmak közzétételére. Nem tehet közzé olyan tartalmat, amelyek megsértik ezeket a Feltételeket, vagy bármely harmadik fél jogait.

A Logitech nem tekinti saját tulajdonának az Ön tartalmát, melyet esetleg közzétesz. Mindazonáltal azzal, hogy közzéteszi az Ön tartalmát a Weboldal nyilvános területein, véglegesen, visszavonhatatlanul és jogdíjmentesen feljogosítja a Logitech céget, leányvállalatait, partnereit és terjesztőit arra, hogy bármilyen adathordozón és bármilyen módon használják, másolják, megjelenítsék, végrehajtsák, terjesszék, adaptálják, származtatott módon felhasználják, továbbengedélyezzék és felkarolják az Ön tartalmát, valamint hogy felhasználják az Ön nevét, portréját, életrajzát, hangját, videofelvételét és fényképét (ha rendelkezésre áll), valamint a használatot továbbengedélyezzék, annak érdekében, hogy az Ön által közzétett tartalmat Önnel összefüggésbe lehessen hozni. Amellett, hogy közzéteszi az Ön tartalmát, javasoljuk, hogy küldjön visszajelzéseket is számunkra. Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen módon és korlátozások nélkül felhasználhatjuk bármelyik hozzászólását, tanácsát, javaslatát, ajánlatát, panaszát vagy bármilyen visszajelzését, melyek a Weboldallal, a Logitech termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosak, és a Logitech fogja birtokolni mindazon szellemi tulajdont, amelyet a visszajelzése alapján, vagy a visszajelzését felhasználva létrehozunk.

A jogellenes vagy tiltott használat megakadályozása

A Weboldal használata során:

 • NEM korlátozhat vagy akadályozhat meg bármely más felhasználót abban, hogy a Weboldal használatát élvezhesse.
 • NEM tehet közzé és NEM terjeszthet semmilyen jogellenes, rosszhiszemű, gyalázkodó, rágalmazó, rasszista, nemi vagy vallási hovatartozást sértő, obszcén, pornográf, fenyegető, sértő, gyűlölködő, támadó jellegű vagy bármilyen más, kifogásolható tartalmat.
 • NEM tehet közzé és NEM közvetíthet olyan tartalmat, mely bűncselekménynek, nem engedélyezett szakmagyakorlásnak vagy szakmai szolgáltatásnak minősülő, illetve vagyoni felelősséget maga után vonó magatartást foglal magában vagy arra buzdít, illetve bármilyen más módon sérti a helyi, állami, nemzeti vagy külföldi jogszabályokat, korlátozások nélkül beleértve az USA exportellenőrzési törvényeit és szabályozásait.
 • NEM használhatja a “Logitech” vagy “Logi” neveket, domainneveket, védjegyeket, logókat vagy megkülönböztető jelzéseket a felhasználói vagy képernyőnevében, illetve bármilyen olyan módon, mely arra utalna, hogy a Logitech cégnél dolgozik vagy ahhoz kapcsolható.
 •  NEM tüntetheti fel magát más személyként vagy más személy képviselőjeként, és nem adhatja ki magát bármilyen más természetes vagy jogi személynek.
 • NEM sértheti meg bármely más természetes vagy jogi személy személyiségi vagy tulajdonjogait.
 • NEM tehet közzé és NEM közvetíthet semmilyen reklámot, felhívást, körlevelet, piramisjátékot, befektetési lehetőséget vagy sémát, illetve bármilyen más kéretlen kereskedelmi információt (kivéve azokat, amelyeket a Logitech kifejezetten engedélyezett), és NEM vehet részt kéretlen levelek küldésében, adathalászatban vagy DoS-támadásban.
 • Kereskedelmi célokból NEM tehet közzé, hozhat nyilvánosságra, közvetíthet, reprodukálhat, terjeszthet vagy bármilyen módon hasznosíthat semmilyen információt, szoftvert vagy bármilyen tartalmat, amelyek a Weblapon megtalálhatók (kivéve azokat, amelyek esetében az adott információ, szoftver vagy tartalom szolgáltatója ezt kifejezetten engedélyezi).
 • NEM használhatja ezt a Weboldalt olyan célból, hogy más weboldalakon forgalmat generáljon.
 • NEM sértheti meg semmilyen természetes vagy jogi személy szellemi tulajdon- vagy más jogát (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat, védjegyeket és szabadalmakat).
 • NEM tölthet fel, tehet közzé, hozhat nyilvánosságra, közvetíthet, reprodukálhat vagy terjeszthet bármilyen módon olyan információkat, szoftvert vagy bármilyen más tartalmat, illetve ezekből származtatott anyagokat a Weboldalon, amelyeket szerzői jogok vagy más szellemi tulajdon védelmi jogok védenek, anélkül, hogy a szerzői vagy más jogok tulajdonosa erre engedélyt adna. 
 • NEM töltheti fel, teheti közzé, hozhatja nyilvánosságra, reprodukálhatja, közvetítheti vagy terjesztheti bármilyen más módon a Weboldal bármely összetevőjét vagy ezekből származtatott anyagokat a Logitech előzetes írásos beleegyezése nélkül, ugyanis ezt a Weboldalt egyesült államokbeli és nemzetközi szerzői jogok védik.
 • NEM okozhat indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést a Weboldal infrastruktúráján, illetve a Logitech rendszerein vagy hálózatain, vagy bármely olyan rendszeren vagy hálózaton, amely ehhez a Weboldalhoz vagy a Logitech céghez kapcsolódik.
 • NEM hamisíthatja meg a fejléceket vagy manipulálhatja az azonosítókat annak érdekében, hogy a Weboldalon vagy azon keresztül a Logitech cégnek küldött üzeneteknek vagy továbbított anyagoknak, illetve bármely, a Weboldalon vagy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásnak az eredetét elfedje.
 • Semmilyen célból NEM használhat semmilyen robotot, spidert, scrapert vagy bármilyen más automatikus technikát a Weboldal vagy a szolgáltatások eléréséhez kifejezett hozzájárásunk nélkül; ugyanakkor ez a kikötés nem vonatkozik a keresőmotorok indexelési vagy frissítési mechanizmusára.
 • NEM tehet közzé és NEM közvetíthet semmilyen vírust, trójai programot, férget vagy más káros komponenst tartalmazó információt vagy szoftvert.
 • NEM tehet közzé vagy terjeszthet olyan információkat, fájlt vagy szoftvert, amely (beleértve, de nem kizárólag) vírust, trójai programot, férget, reklámszoftvert, kémprogramot, online graffitikészítőt, droppert, rootkitet, billentyűleütés-naplózót, botot, vagy bármilyen más ártalmas szoftvert vagy szoftverkomponenst tartalmaz.
Hivatkozások harmadik fél weboldalaira és szolgáltatásaira

Annak érdekében, hogy átfogó és hasznos forrást kínáljunk Önnek, a Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat harmadik fél weboldalaira, melyek nem a Logitech irányítása alatt állnak. A Logitech nem felel a hivatkozott oldalak, vagy az azokon szereplő hivatkozások tartalmáért, az általuk kínált termékekért, illetve ezen oldalak bármilyen megváltoztatásáért vagy frissítéséért. A Logitech kizárólag az Ön kényelme érdekében közli ezeket a weboldalakat, és bármilyen hivatkozás megadása nem jelenti azt, hogy a Logitech egyetért a harmadik fél weboldalainak tartalmával vagy a rajtuk szereplő termékekkel, illetve jótállást vagy felelősséget vállal értük.

A Weboldal használata során előfordulhat, hogy olyan szolgáltatásokra, termékekre, ajánlatokra vagy promóciókra hívják fel a figyelmét, amelyeket harmadik fél kínál, nem pedig a Logitech. Ha úgy dönt, hogy harmadik fél szolgáltatását vagy termékét veszi igénybe, az Ön felelőssége, hogy áttekintse és értelmezze bármely harmadik féltől származó szolgáltatásra vagy termékre vonatkozó kikötéseket és feltételeket. Ön tudomásul veszi, hogy a harmadik fél, és nem a Logitech felel a harmadik féltől származó termékért vagy szolgáltatásért.

A monitorozási kötelezettség visszautasítása

A Logitech cégnek jogában áll, hogy monitorozza és/vagy eltávolítsa a Weboldalon lévő, másoktól származó tartalmat, azonban ezért nem vállal felelősséget. Míg bizonyos közösségeket és más területeket a helytállóság érdekében monitorozhatunk, nem kötelezhetnek bennünket arra, hogy bármilyen tartalmat előzetesen felülvizsgáljunk, és nem felelhetünk az ilyen tartalmak közzétételéért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy visszautasítsuk valamely tartalom közzétételét, az elküldött tartalmat szerkesszük, és bármilyen okból eltávolítsunk valamilyen tartalmat. Továbbá a Logitech nem tehető felelőssé a tartalom eltávolítása során bekövetkező bármilyen hibáért vagy késedelemért.

A szerzői jogok megsértésének bejelentése

A Logitech tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát. Amennyiben úgy véli, hogy az Ön szerzői jogokkal védett anyaga oly módon érhető el a Weboldalon, amely sérti a szerzői jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és tájékoztasson bennünket az esetleges jogsértésről. Amikor hozzánk fordul, kérjük, tájékoztassa a Logitech szerzői jogi ügyvivőjét a következőkről:

 • A bejelentendő jogsértés alapjául szolgáló szerzői jogokkal védett anyag vagy más szellemi tulajdon részletes leírása.
 • Annak a személynek az elektronikus vagy hagyományos aláírása, aki jogosult a szerzői jog vagy más szellemi tulajdon védelmi jog tulajdonosa nevében eljárni.
 • Adja meg, hogy a hivatkozott anyaggal kapcsolatos vélt jogsértés a Weboldal mely részén helyezkedik el. 
 • Az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy jóhiszeműen úgy véli, a tartalom szóban forgó felhasználását nem engedélyezte a szerzői jog tulajdonosa, ügyvivője vagy a jogi szabályozás.
 • Büntetőjogi felelőssége tudatában aláírt nyilatkozat, hogy a fentiekben megadott információk tudomása szerint helytállóak, és Ön a szerzői vagy szellemi tulajdon védelmi jog birtokosa, illetve Ön járhat el a szerzői vagy szellemi tulajdon védelmi jog birtokosa nevében.

A Logitech ügyvivőjével az alábbi módokon veheti fel a kapcsolatot:

Az Amerikai Egyesült Államokon belül:

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

7700 Gateway Blvd.

Newark, CA 94560

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül:

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

E-mailben:

http://suport.logitech.com/response-center

A szerzői jogok megsértése szempontjából nem releváns kérelmeket nem válaszoljuk meg. <

A JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

EZ A WEBOLDAL ÉS A WEBOLDALON LÉVŐ VAGY AZON HIVATKOZOTT ÖSSZES ANYAG, INFORMÁCIÓ, KÖZZÉTETT TARTALOM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA “A MEGLÉVŐ FORMÁBAN” ÉS “AZ ELÉRHETŐ ÁLLAPOTBAN” TÖRTÉNIK, ANÉLKÜL, HOGY BÁRMILYEN JÓTÁLLÁST VÁLLALNÁNK, ÉS A LOGITECH, VALAMINT HARMADIK FÉLKÉNT SZEREPLŐ SZOLGÁLTATÓI ÉS PARTNEREI (A TOVÁBBIAKBAN ÖSSZEFOGLALÓ NÉVEN “SZOLGÁLTATÓK”) EZENNEL KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTANAK BÁRMILYEN, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGET, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A SZELLEMI TULAJDONJOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA, VALAMINT A JOGCÍMRE VONATKOZÓAN. A FENTIEK ALÓL KIVÉTELT KÉPEZNEK A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉGEK (AZOK TELJES VONATKOZÁSÁBAN), VALAMINT AZOK AZ ESETEK, AMELYEKRE VONATKOZÓAN MÁS HELYEN KIFEJEZETTEN A FENTIEKTŐL ELTÉRŐEN RENDELKEZÜNK. A LOGITECH NEM KÉPVISELI ÉS NEM HAGYJA JÓVÁ A WEBOLDALON MEGJELENŐ, ARRA FELTÖLTÖTT VAGY AZON KERESZTÜL KÖZVETÍTETT TANÁCSOKAT, VÉLEMÉNYEKET, ÁLLÍTÁSOKAT VAGY BÁRMILYEN MÁS INFORMÁCIÓKAT A PONTOSSÁG, AKTUALITÁS VAGY MEGBÍZHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL. A LOGITECH ÉS SZOLGÁLTATÓI NEM VÁLLALNAK JÓTÁLLÁST AZÉRT, HOGY A WEBOLDAL MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK VAGY ELVÁRÁSAINAK; AZÉRT, HOGY A WEBOLDAL VAGY A WEBOLDALRÓL SZÁRMAZÓ BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ, KÖZZÉTETT TARTALOM, VÉLEMÉNY VAGY SZOLGÁLTATÁS ELÉRÉSE ZAVARTALAN, KÉSEDELEM NÉLKÜLI, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES; ILLETVE HOGY AZ ILYEN HASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK, MEGBÍZHATÓK VAGY AZ ÖN CÉLJAINAK MEGFELELŐEK. A LOGITECH NEM KÉPES GARANTÁLNI, HOGY A WEBOLDALRÓL LETÖLTÖTT BÁRMILYEN FÁJL VAGY MÁS ADAT NEM TARTALMAZ SEMMIFÉLE VÍRUST, ROSSZINDULATÚ SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÁST, FERTŐZÉST VAGY BÁRMILYEN KÁROS ELEMET, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN BÁRMILYEN VÍRUST, ROSSZINDULATÚ SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÁST, TRÓJAI VÍRUST, FÉRGET, REKLÁMALKALMAZÁST, KÉMPROGRAMOT, CRIMEWARE-T, ONLINE GRAFITTIKÉSZÍTŐT, DROPPERT, ROOTKITET, BILLENTYŰLEÜTÉS-NAPLÓZÓT, BOTOT VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁROS SZOFTVERT VAGY SZOFTVERKOMPONENST. A FENTIEKEN TÚL A LOGITECH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN HARMADIK FÉLKÉNT SZEREPLŐ, ONLINE VAGY OFFLINE SZOLGÁLTATÓ, ILLETVE PARTNER TEVÉKENYSÉGÉÉRT. EZT A KORLÁTOZÁST NEM VÁLTOZTATJA MEG SEMMIFÉLE, A LOGITECH VAGY SZOLGÁLTATÓI SZÁMÁRA SZÓBAN, ÍRÁSBAN VAGY MÁS TETSZŐLEGES MÓDON NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLŐ INFORMÁCIÓ. Bizonyos jogi szabályozások ilyen korlátozásokat nem tesznek lehetővé, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások Önre nem vonatkoznak.

A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

ÖN NYOMATÉKOSAN TUDOMÁSUL VESZI ÉS BELEEGYEZIK ABBA, HOGY A LOGITECH (VAGY A LOGITECH HIVATALNOKAI, VEZETŐI, BEFKTETŐI, LEÁNYVÁLLALATAI, ÜGYVIVŐI, SZABADALOMBIRTOKOSAI, KÉPVISELŐI, BESZÁLLÍTÓI, PARTNEREI VAGY DOLGOZÓI) NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN KÁRÉRT, VAGY BÁRMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN BÁRMILYEN KÁRT, AMELY HASZNÁLAT- VAGY HASZONKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY BÁRMILYEN IMMATERIÁLIS VESZTESÉGBŐL ERED (ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A LOGITECH TUDATÁBAN VOLT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉNEK), ILLETVE A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, AZ ÁTVITT ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZOK MEGVÁLTOZTATÁSÁBÓL, A WEBOLDAL TARTALMÁBAN JELENTKEZŐ HIBÁKBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGOKBÓL, A WEBOLDALON LÉVŐ, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ÁLLÍTÁSOKBÓL VAGY TEVÉKENYSÉGEKBŐL, A WEBOLDALON SZEREPLŐ VAGY AZON HIVATKOZOTT UTASÍTÁSOKBÓL, INFORMÁCIÓKBÓL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBÓL, TOVÁBBÁ BÁRMILYEN, A WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZIK. A LOGITECH ÉS SZOLGÁLTATÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALHATNAK KUMULATÍV FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN OLYAN, A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSÉRT, AMELYNEK ÖSSZEGE MEGHALADJA AZT A DÍJAT, AMELYET ÖN A LOGITECH CÉGNEK A MEGELŐZŐ ÉVBEN FIZETETT (AMENNYIBEN EZ ELŐFORDULT) A SZÓBAN FORGÓ SZOLGÁLTATÁSÉRT, VAGY A 100,00 $ ÖSSZEGET (A KÉT ÖSSZEG KÖZÜL AMELYIK KEVESEBB). Bizonyos jogi szabályozások ilyen korlátozásokat nem tesznek lehetővé, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások Önre nem vonatkoznak.

Kártérítés

Ön mentesíteni tartozik a Logitech céget, leányvállalatait, azok hivatalnokait, dolgozóit és ügyvivőit a harmadik féltől származó vagy általa előidézett mindazon követeléssel, igénnyel, kárral, költséggel és kötelezettséggel szemben (beleértve az indokolt ügyvédi költségeket is), melyek az Ön, a Weboldal használatához kapcsolódó tevékenysége vagy mulasztása következtében, illetve abból kifolyólag álltak elő. A Logitech fenntartja annak a jogát, hogy átvállalja bármilyen olyan ügy kapcsán a kizárólagos védelem és ellenőrzés tevékenységét, mely egyébként az Öntől származó kártérítésre vonatkozik, és Ön beleegyezik abba, hogy bármilyen követeléssel szembeni fellépés kapcsán a józan belátás szerint megkövetelt kereteken belül teljes mértékben együttműködik.

A használattal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozása

A Logitech nyilvánosságra hozhat bármilyen birtokunkban lévő, Önre vonatkozó információt (beleértve az Ön személyazonosságát is), bármilyen Önnel folytatott adatátvitelt vagy kommunikációt, valamint a Weboldal, vagy az azon keresztül elérhető bármilyen szolgáltatás használatát, amennyiben a cég úgy ítéli meg, hogy ez szükséges (1) jogi intézkedések végrehajtásához, (2) bármely olyan vizsgálat vagy panasz kapcsán, mely a Weboldal Ön által történő használatához kapcsolódik, (3) ezeknek a Használati feltételeknek az érvényesítéséhez, (4) azon követelésekre való reagálás kapcsán, melyek szerint bármilyen fenti információ mások jogait sérti, illetve (5) a Logitech, annak dolgozói, továbbá a Weboldal látogatói vagy felhasználói (beleértve a Logitech ügyfeleit és a nyilvánosságot is) jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának védelme érdekében.

A Logitech fenntartja annak a jogát, hogy bármikor nyilvánosságra hozzon bármilyen információt, ha úgy véli, hogy ezt az érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, jogi eljárások vagy állami kérelmek megkívánják. A Logitech abban az esetben is nyilvánosságra hozhat Önre vonatkozó információkat, ha úgy döntött, hogy az érvényben lévő törvények megkívánják vagy engedélyezik az ilyen jellegű információkiadást, beleértve a szándékos megtévesztés megelőzését szolgáló, vállalatok vagy szervezetek közötti információcserét is.

Elévülés

Ön tudomásul veszi, hogy a Logitech - teljes titoktartás mellett és előzetes értesítés nélkül - felfüggesztheti az Ön hozzáférését a Weboldalhoz és/vagy letilthatja a jövőbeli hozzáférését a Weboldalhoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy Ön megsérti a Használati feltételeket, illetve más megállapodást vagy irányelvet, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódnak, vagy bármilyen más okból, beleértve, de nem kizárólagosan a következő eseteket: (1) a rendvédelmi vagy más állami szervek kérésére, (2) az Ön, felhasználói fiókja megszüntetésére irányuló kérésére, (3) a Weboldal vagy a Weboldal által kínált bármilyen szolgáltatás megszüntetése vagy tartalmi módosítása esetén vagy (4) váratlan műszaki problémák fellépésekor.

Amennyiben ez a megállapodás elévül, a Tartalomra vagy a Weboldalon megjelenő anyagokra vonatkozó korlátozások, továbbá a Használati feltételekben rögzített nyilatkozatok és garanciák, kártérítések, valamint felelősségvállalásra vonatkozó korlátozások az elévülés után is érvényben maradnak. Amennyiben Ön elégedetlen a Weboldallal vagy a Logitech által nyújtott szolgáltatással, mindössze arra van lehetősége, hogy felbontsa a megállapodást.

Ha a Logitech bármilyen jogi lépést tesz Önnel szemben annak következményeként, hogy Ön megsértette a Használati feltételeket, a Logitech jogosult lesz Öntől kártérítést követelni, és Ön tudomásul veszi, hogy a bírósági határozat vagy megegyezés útján Önre kirótt, Logitech felé térítendő esetleges terhek mellett köteles megtéríteni a jogi eljáráshoz kapcsolódó összes indokolt ügyvédi díjat, megbízási díjat és költséget. Ön tudomásul veszi, hogy a Logitech nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely harmadik fél irányába amiatt, hogy korlátozza az Ön hozzáférését a Weboldalhoz.

Irányadó jogi szabályozás

Ezek a Feltételeket és a Weboldal használatát az egyesült államokbeli és a Kalifornia állambeli jogrendszer szabályozza, a jogszabályi ütközésekre való tekintet nélkül; minden követelést és jogi lépést a megfelelő állami bíróság, vagy a Santa Clara megyei szövetségi bíróság elé kell vinni; továbbá Ön tudomásul veszi és elfogadja ezeknek a bíróságoknak a hasonló követelések és jogi lépések esetén alkalmazott igazságszolgáltatási gyakorlatát. Ön mellőzi a joggyakorlás módjának vagy helyének bármilyen kifogásolását.

Egyéb kikötések

A Logitech bármikor - illetve a Logitechnek más jogi személy által történő megvásárlása, beolvasztása vagy más tulajdonváltozása esetén - átruházhatja ezeket a Feltételeket bármelyik leányvállalatára vagy bármelyik társult vállalatra. Ön ezt a megállapodást nem ruházhatja át másra. A vonatkozó témában ezek a Feltételek képezik az Ön és a Logitech cég közötti megállapodás egészét, és ezek szabályozzák a Weboldal használatát. Amennyiben a Logitech elmulasztja gyakorolni vagy érvényesíteni a Feltételekben rögzített bármely jogot vagy rendelkezést, az nem jelenti az adott jog vagy rendelkezés mellőzését. Amennyiben az erre jogosult igazságszolgáltató szerv úgy ítéli meg. hogy a Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, a felek ettől függetlenül egyetértenek abban, hogy a bíróságnak törekednie kell tennie azoknak a szándékoknak az érvényesítésére, amelyeket a feleknek az adott rendelkezésben kinyilvánítottak, a Feltételek további rendelkezései pedig teljes egészükben érvényben maradnak. Bármely ellenkező értelmű törvénycikkelytől vagy jogszabálytól eltekintve a Weboldal használatával vagy ezekkel a Feltételekkel kapcsolatban vagy azokból kifolyólag előálló bármely követeléssel vagy kereseti alappal kapcsolatban a felmerülésüktől számított egy (1) éven belül keresetet kell benyújtani, máskülönben azok elévülnek.

Ennek a weboldalnak a tulajdonosa a Logitech.

A Logitech 2015 júliusában felülvizsgálta ezeket a rendelkezéseket.