Mac OS multitouch gesztusok

Click

Kattintás

Kattintson vagy koppintson az egyik ujjával

Double-Click

Dupla kattintás

Kattintson vagy koppintson duplán az egyik ujjával

Secondary Click

Másodlagos kattintás

Kattintson vagy koppintson két ujjával

Scroll

Görgetés

Csúsztassa két ujját felfelé vagy lefelé

Zoom

Nagyítás/kicsinyítés

Nyissa szét vagy csippentse össze hüvelyk- és mutatóujját

Rotate

Elforgatás

Forgassa a mutatóujját a hüvelykujja körül az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban

Back/Forward

Vissza- vagy előrelépés a weboldalakon

Csúsztassa két ujját balra vagy jobbra

Mission Control

Mission Control

Csúsztassa három ujját felfelé

App Expose

Expose alkalmazás

Csúsztassa három ujját lefelé

Swipe between full-screen apps

Váltás a teljes képernyős alkalmazások között.

Csúsztassa három ujját balra vagy jobbra

Show the Launchpad

Indítópult megjelenítése

Csippentse össze hüvelykujját és három ujját

Show the Desktop

Asztal megjelenítése

Nyissa szét hüvelykujját és három ujját

Show the notifications

Értesítések megjelenítése

Csúsztassa két ujját a jobb szélről balra

Smart Zoom

Intelligens nagyítás

Koppintson duplán két ujjával