Akkumulátorokkal kapcsolatos biztonsági és selejtezési utasítások

Az akkumulátorral együtt forgalmazott Logitech-termékek két csoportra oszthatók: a felhasználó által cserélhető és a felhasználó által nem cserélhető akkumulátort tartalmazóra. Az akkumulátor helyes selejtezéséhez kövesse az alábbi utasításokat, a termék típusának megfelelően.

Felhasználó által cserélhető akkumulátorok

 • Feltétlenül olvassa el az akkumulátor cseréjére vagy feltöltésére vonatkozó útmutatót a Logitecg termék telepítési útmutatójában vagy az Első lépések című útmutatóban. Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte-e be az akkumulátort, követve a telepek pozitív (+) és negatív (-) pólusának elhelyezésére vonatkozó jeleket.
 • Csak a Logitech termék telepítési útmutatójában vagy az Első lépések című útmutatóban megadott méretű és típusú akkumulátort használjon. A termékből minden akkumilátort egyszerre vegyen ki.
 • Az akkumulátorokat a Logitech termékhez kapott útmutató szerint és a megfelelő töltőberendezéssel töltse.
 • Az akkumulátorokat száraz, hűvös helyen tárolja, rendes szobahőmérsékleten. Ha egy berendezést hosszabb ideig nem használ, távolítsa el belőle az akkumulátorokat.
 • Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően helyezze a hulladék közé. Egyes akkumulátorokat újra lehet hasznosítani: ezeket esetleg valamelyik közeli újrahasznosító telepen is elfogadják. Ha nem sikerül megfelelően tájékozódnia a helyi szabályozásról, olvassa el az akkumulátor gyártója által írott útmutatót.
 • Lépjen kapcsolatba a Logitech ügyfélszolgálatával, ha az akkumulátor megfelelő kezelésével kapcsolatban kérdése van. Az akkumulátor helytelen használata esetén tűz, robbanás vagy vegyi égés veszélyének teszi ki magát.
 • Az akkumulátorokat ne szerelje szét, ne szúrja meg, ne módosítsa, dobja el, illetve ne tegye ki más szükségtelen hatásnak.
 • Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe, hulladékégetőbe, illetve ne hagyja forró helyeken (például közvetlen napfényben álló gépkocsiban).
 • Ne tárolja az akkumulátorokat sütő, tűzhely vagy más hőforrás közelében.
 • Ne csatlakoztassa az akkumulátorokat közvetlenül elektromos áramforráshoz: konnektorhoz vagy gépkocsi szivargyújtó-ajlzatához.
 • Ne tegye az akkumulátorokat mikrohullámú sütőbe vagy magas nyomású edénybe.
 • Ne merítse az akkumulátorokat vízbe, és más módon se tegye ki víznek.
 • Az akkumulátorokat ne zárja rövidre: a kivett akkumulátorokat például ne tegye zsebre vagy tárcába más fémtárgyakkal együtt, mert így azokat véletlenül is rövidre zárhatja.
 • Ne használjon, illetve ne töltsön olyan akkumulátort, amely szemlátomást folyik, elszíneződött, rozsdás vagy deformálódott, illetve szaga van, vagy más módon nem tűnik épnek.
 • A lyukas akkumulátorokat ne érintse meg közvetlenül: az ilyen akkumulátorokat csak védőkesztyűvel távolítsa el, és megfelelően helyezze a hulladék közé.
 • Ne cserélje fel az akkumulátorok pólusait (pozitív és a negatív végét).
 • Ne vegyítse a használt és az új akkumulátorokat, illetve ne helyezze a használt telepeket más berendezésbe.
 • Ne töltse a nem tölthető telepeket, az akkumulátorokat pedig ne töltse más módon és más berendezéssel, mint ahogy az az útmutatóban le van írva.
 • Ne töltse az akkumulátorokat meghatározott időnél tovább.
 • Ne adja az akkumulátorokat kisgyermekek kezébe, illetve ne tárolja őket olyan helyen, ahol gyerekek hozzájuk férhetnek.
 • Az akkumulátorokat ne vegye a szájába. Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz vagy a helyi méregtelenítő központhoz.

Contact Support

Felhasználó által nem cserélhető akkumulátorok

Egyes Logitech termékek felhasználó által nem cserélhető akkumulátort tartalmaznak. Ez a termékhez tartozó telepítési úmutatóban vagy Első lépések című útmutatóban le van írva. Kérjük, ne próbálja meg az ilyen akkumulátorokat saját kezűleg cserélni. Ehelyett, ha javításra vagy cserére van szüksége, forduljon a Logitech ügyfélszolgálatához.

Contact Support