Batterijveiligheid en wegwerpinstructies

De Logitech-producten die batterijen gebruiken, zijn ofwel voorzien van batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen, of batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen. Volg de onderstaande instructies voor veilig gebruik en het wegwerpen van elk type batterij.

Batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen

 • Lees de instructies voor het vervangen of opladen van de batterij in de Setup-gids of de Gids voor snelle installatie van het Logitech-product. Let erop dat u de nieuwe batterijen goed plaatst, met de positieve (+) en negatieve (-) pool van de batterijen in overeenstemming met de symbolen.
 • Vervang de batterijen met batterijen van de grootte die en het type dat in de Setup-gids of de Gids voor snelle installatie van het Logitech-product worden vermeld. Verwijder alle batterijen tegelijk uit het product.
 • Laad oplaadbare batterijen op volgens de instructies en met gebruik van de oplader die bij uw Logitech-product is geleverd.
 • Bewaar batterijen op een koele, droge plaats bij normale kamertemperatuur. Verwijder batterijen uit apparaten die langdurig niet zullen worden gebruikt.
 • Gooi batterijen weg volgens de plaatselijk geldende wetten en voorschriften. Sommige batterijen kunnen worden ingeleverd bij een plaatselijk recyclecentrum om te worden gerecycled. Als u de voorschriften voor uw gebied niet kunt vinden, dient u de instructies van de fabrikant van de batterij te raadplegen.
 • Als u vragen hebt over het juiste gebruik van batterijen, kunt u contact opnemen met de Logitech-klantenondersteuning. Verkeerd gebruik van batterijen kan brand, een explosie of chemische brandwonden tot gevolg hebben.
 • Batterijen niet uit elkaar halen, doorboren, veranderen, laten vallen, gooien of aan andere onnodige schokken blootstellen.
 • Gooi batterijen niet in open vuur of in een vuilverbrandingsoven en laat ze niet op warme plaatsen liggen, zoals in een auto in de directe zon.
 • Bewaar batterijen niet vlakbij een oven, fornuis of andere hittebron.
 • Steek batterijen niet rechtstreeks in een elektrische bron, zoals een stopcontact in een gebouw of auto.
 • Leg batterijen niet in een magnetron, of in een andere hogedruksruimte.
 • Dompel batterijen niet in water of een andere vloeistof onder.
 • Sluit batterijen niet kort; draag batterijen bijvoorbeeld niet in uw een zak of portemonnee met metalen objecten die ongemerkt kortsluiting in de batterij kunnen veroorzaken.
 • Gebruik geen batterijen die lijken te lekken, of er verkleurd, roestig of misvormd uitzien, een vreemde geur produceren of er op een andere manier abnormaal uitzien, en laad deze ook niet op.
 • Raak lekkende batterijen niet aan; draag beschermemd materiaal wanneer u de batterijen verwijdert en gooi ze onmiddellijk op de juiste wijze weg.
 • Draai de polen van batterijen (positieve en negatieve pool) nooit om.
 • Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen en plaats geen gebruikte batterijen in andere apparatuur.
 • Laad nooit batterijen op die niet oplaadbaar zijn, en gebruik geen ongespecificeerde oplaadinstructies of -apparatuur voor oplaadbare batterijen.
 • Laad uw batterijen niet langer dan de opgegeven tijd op.
 • Geef batterijen niet aan jonge kinderen en bewaar de batterijen niet op een plaats die toegankelijk is voor jonge kinderen.
 • Stop batterijen niet in de mond. Als een batterij wordt ingeslikt, onmiddellijk contact opnemen met een arts of plaatselijk antigifcentrum.

Contact opnemen met ondersteuning

Batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen

Sommige Logitech-producten zijn voorzien van batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, zoals vermeld in de Setup-gids of Gids voor snelle installatie. Probeer deze batterijen niet zelf te vervangen. Neem in plaats daarvan contact op met de Logitech-klantenondersteuning voor verdere informatie over reparatie of vervanging.

Contact opnemen met ondersteuning