HER ER
Vi gjør endringer. Skikkelig store endringer.
En ny logo er bare begynnelsen.

LUKK

Lederprofiler

Sally Davis, medlem i nominasjonskomiteen, medlem i revisjonskomiteen, medlem i godtgjørelseskomiteen

Sally Davis har vært et eksternt styremedlem hos Logitech siden 2007, og er medlem av Logitechs godtgjørelseskomité, nominasjonskomité og revisjonskomité.

Davis er tidligere generaldirektør for BT Wholesale, en av de fire delene av British Telecom. Hun hadde denne stillingen fra 2007 til 2011. Hun var porteføljedirektør for BT fra 2005 til 2007. Hun har hatt flere overordnede administrative stillinger i BT etter at hun kom til selskapet i 1999, blant annet leder for Global Products fra 2002 til 2005, leder for Applications Hosting fra 2001 til 2002, og direktør for Group Internet and Multimedia fra 1999 til 2001. Før hun kom til BT, hadde Davis ledende stillinger i flere store kommunikasjonsselskaper, inkludert Bell Atlantic / Verizon i USA og Mercury Communications i Storbritannia. Davis har en bachelorgrad fra University College, London, og er også medlem av universitetsstyret der.