HER ER
Vi gjør endringer. Skikkelig store endringer.
En ny logo er bare begynnelsen.

LUKK

Lederprofiler

Kee-Lock Chua, formann i nominasjonskomiteen og medlem i revisjonskomiteen

Kee-Lock Chua har vært et eksternt styremedlem hos Logitech siden 2000, og er styreformann av Logitechs nominasjonskomité og medlem i Logitechs revisjonskomité.

Chua er generaldirektør og øverste leder i Vertex Group, et venturekapitalkonsern med hovedsete i Singapore. Før han begynte hos Vertex Group, var Chua leder og internt styremedlem i Biosensors International Group, Ltd., et selskap som utvikler og produserer medisinsk utstyr som brukes ved kardiologiske inngrep og andre avanserte inngrep. Før det, fra 2003 til 2006, var Chua administrerende direktør i Walden International, et venturekapitalselskap med hovedsete i USA. Fra 2001 til 2003 var Chua ansatt som stedfortredende direktør i NatSteel Ltd., et industriselskap i Singapore som er aktivt i Stillehavsasia. Fra 2000 til 2001 var Chua administrerende direktør i Intraco, et handels- og distribusjonsselskap som er børsnotert i Singapore. Før han kom til Intraco, var Chua leder i MediaRing.com, et selskap som er børsnotert i Singapore og tilbyr dubbetjenester via Internett.

Chua har en bachelorgrad i mekanikk fra University of Wisconsin, og en mastergrad fra Stanford University i California.