HER ER
Vi gjør endringer. Skikkelig store endringer.
En ny logo er bare begynnelsen.

LUKK

Lederprofiler

Monika Ribar, medlem i revisjonskomiteen, medlem i godtgjørelseskomiteen

Monika Ribar har vært et eksternt styremedlem hos Logitech siden 2004, og er medlem av Logitechs revisjonskomité og godtgjørelseskomité.

Ribar fungerte som øverste leder i Panalpina Management, Ltd., et sveitsisk frakt- og logistikkselskap med verdensomspennende handel, fra 2006 til 2013. Hun var tidligere Panalpinas finansdirektør fra 2005 til 2006, og informasjonsdirektør fra 2000 til 2005. Fra 1991 til 2000 hadde hun flere stillinger innen firmaets regnskaps- og IT-avdeling, samt i avdelingen for generell prosjekthåndtering. Før dette hadde hun erfaringer fra stillinger i Fides Group, nå KPMG Sveits, og BASF Group, et kjemikalieselskap.

Ribar har en mastergrad i økonomi og forretningsledelse fra University of St. Gallen i Sveits