Logitechs begrensede maskinvaregaranti

Logitechs begrensede maskinvaregaranti

Logitech garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at Logitech-maskinvaren er uten materialdefekter i form av produkt- eller produksjonsfeil i den tidsperioden som er angitt på produktets innpakning og/eller i brukerdokumentasjonen fra kjøpsdato. Du kan også finne denne informasjonen på webområdet for elektronisk støtte, ved å velge produktet ditt her: www.logitech.com/support. Så langt gjeldende lovgivning tillater, kan garantien ikke overføres, og skal kun gjelde den opprinnelige kjøperen. Garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du beskyttes av andre lover, avhengig av nasjonalt lovverk.

Rettsmidler

Logitechs eneste erstatningsansvar og ditt eneste rettsmiddel i tilfelle garantibrudd skal være, etter Logitechs valg, (1) å reparere eller skifte maskinvaren, eller (2) å refundere kjøpesummen, forutsatt at maskinvaren leveres tilbake til forhandleren eller et annet sted som angis av Logitech, sammen med en kopi av kvitteringen eller en datert detaljert kvittering. Frakt- og ekspedisjonsutgifter kan pålegges, unntatt der det ikke tillates i gjeldende lovgivning. Logitech kan, etter eget skjønn, bruke nye, overhalte eller brukte deler i god stand når et maskinvareprodukt skal repareres eller skiftes. Alle skiftede maskinvareprodukter dekkes av garanti i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i tretti (30) dager, avhengig av hvilket alternativ som varer lengst, eller i en eventuell lengre tidsperiode hvis dette kreves i lokal lovgivning.

Denne garantien dekker ikke problemer eller skade som følge av (a) ulykke, misbruk, feilbruk eller uautorisert reparasjon, modifikasjon eller demontering; (b) feil bruk eller vedlikehold, bruk som strider mot produktanvisningene eller tilkopling til feil type spenning; eller (c) bruk av forbruksvarer, for eksempel ekstra batterier, som ikke er levert av Logitech, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning.

Slik skaffer du garantistøtte

Før du sender inn et garantikrav anbefaler vi at du går til støttedelen på www.logitech.com for å finne teknisk støtte. Gyldige garantikrav behandles som regel gjennom forhandleren de første tretti (30) dagene etter kjøpet, men denne tidsperioden kan variere avhengig av hvor du kjøpte produktet. Be om mer informasjon hos Logitech eller forhandleren der du kjøpte produktet. Garantikrav som ikke kan behandles gjennom forhandleren, og andre produktrelaterte spørsmål skal rettes direkte til Logitech. Adresser og kontaktinformasjon for kundeservice hos Logitech finnes i dokumentasjonen som fulgte med produktet og på nettstedet www.logitech.com/contactus.

Ansvarsbegrensning

LOGITECH ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SPESIELL, INDIREKTE ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER FØLGESKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT ELLER DATA (DIREKTE OG INDIREKTE) ELLER KOMMERSIELT TAP FOR BRUDD PÅ UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ PRODUKTET, SELV OM LOGITECH ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. Enkelte jurisdiksjoner anerkjenner ikke unntak for eller begrensninger i ansvaret for spesiell, indirekte eller påløpen skade eller følgeskade. Ovenstående begrensning eller unntak gjelder derfor muligens ikke for deg.

Varigheten av underforståtte garantier

UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET ER TIDSBEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIEN FOR PRODUKTET, UNNTATT I DEN UTSTREKNING EN SLIK RESTRIKSJON FORBYS I GJELDENDE LOVGIVNING. Enkelte jurisdiksjoner anerkjenner ikke begrensninger i varigheten av underforståtte garantier. Ovenstående begrensning gjelder derfor muligens ikke for deg.

Nasjonale lovbestemte rettigheter

Forbrukere har juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning om salg av forbrukervarer. Slike rettigheter påvirkes ikke av garantiene i denne begrensede garantien.

Ingen andre garantier

Ingen forhandlere, representanter eller ansatte for eller hos Logitech er autorisert til å foreta endringer i, utvidelser av eller tillegg til denne garantien.

Garantiperioder

Hvis du vil vite mer om hvor lenge garantien varer for din Logitech-enhet, kan du se på innpakningen eller i brukerdokumentasjonen. Merk: Innenfor EU utvides enhver garantiperiode på under to år til to år.

Bytte et produkt som ikke fungerer

Merk: Innenfor EU utvides enhver garantiperiode på under to år til to år.

Logitechs adresse

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne