Sporingsteknologi

I dag brukes musen på flere steder enn før, og vi tar dette i betraktning. Bruk musen på så godt som alle overflater, med vår avanserte optikk og sporingsmuligheter.

Laseroptikk

Lasersporing er kjent for presisjon. Nøyaktigheten oppnås ved å vinkle laserlyset til å fange opp spredte refleksjoner, som lyser opp større overflatekontraster.

Sterkere lyskilde og mer effektiv sensorplassering gjør som regel at lasermus er bedre enn vanlige optiske mus, spesielt med tanke på utvalget underlag den sporer på.

Avansert optikk

Logitech brukte teknologi fra laseroptikk da vi lagde vår avanserte LED-optikk. Ved å vinkle LED-lampen og plassere sensoren på nytt, vil den avanserte optiske sporingen behandle mer overflatekontrast og reagere som en lasermus.

Darkfield-teknologi

Både optiske og tradisjonelle lasermus bruker uregelmessigheter i underlaget for å spore retningen og hastigheten på musen. På grunn av dette vil ikke tradisjonelle mus fungere spesielt godt på klare underlag. Det er her Darkfield-lasersporing kommer inn i bildet. Darkfield bruker hver minste detalj for å skape et mikrokart over underlaget, slik at du får bedre presisjon på flere underlag, til og med på glass.

Uansett hvor du bruker musen, har Logitech en mus for deg.
Finn en mus>