Windows® 8-handlinger

Klikk


Venstreklikk

Klikk på venstre museknapp

Se det skje

Høyreklikk

Klikk på høyre museknapp

Se det skje

Midtklikk

Klikk bak på berøringssonen

Se det skje


Navigere


Horisontal rulling

Dra én finger fra side til side på berøringsoverflaten for å rulle horisontalt

Se det skje

Vertikal rulling

Sveip én finger opp og ned for å rulle vertikalt

Se det skje

Bakover/forover i nettleseren

Sveip én finger fra venstre mot høyre eller høyre mot venstre for å komme deg gjennom nettsider eller dokumenter raskt

Se det skje


Snarveier i Windows 8


Startskjerm i Windows 8

Klikk på de øverste to tredjedelene av berøringsfeltet for å gå til Windows-startskjermen

Se det skje


Enkelte bevegelser krever Logitech SetPoint-programvaren. Programvare er tilgjengelig på www.logitech.com/download