Windows® RT

Standard usb-mus og -tastaturer vil fungere på Windows RT, men er begrenset til følgende funksjoner.

For musen støttes følgende funksjoner i Windows RT: 

 • Venstreklikk
 • Høyreklikk
 • Midtklikk*
 • Bakover/forover-knappene for å navigere på nettsider
 • Rulle

For tastaturet er følgende F-taster og hurtigtaster støttet i Windows RT, selv om de ikke fungere med alle programmer eller i alle situasjoner:

 • Volum opp/ned
 • Demp
 • Spill av
 • Pause
 • Neste/forrige spor 
 • Lås pc
 • Slå av
 • Hvilemodus
 • Programveksler
 • Bla i dokumenter
 • Bakover
 • Send videre
 • Post
 • Mediespiller
 • Bilder
 • Zoome

Funksjoner som krever Logitech-programvare, som varslinger på skjermen når du trykker på caps lock eller num lock på tastaturet eller når det er lite batterikapasitet i musen eller tastaturet, vil ikke fungere fordi Logitech SetPoint-programvaren ikke kan installeres på Windows RT2**. Det er heller ikke mulig å overføre funksjonene fra knapper på musen eller tastaturet i Windows RT.

* Midtklikkfunksjonen er avhengig av hvilket program du bruker. For eksempel vil et midtklikk på en lenke på en nettside vanligvis åpne lenken i en ny fane. Alle programmer støtter ikke midtklikk.

** Windows RT støtter ikke installasjon av programvare som inneholder drivere, inkludert Logitech SetPoint.