Retningslinjer for innsending av uoppfordrede ideer og forslag

Logitechs retningslinjer for uoppfordrede bidrag

Uoppfordrede ideer vurderes eller aksepteres ikke av Logitech eller deres ansatte. Dette inkluderer forslag om nye produkter, produktforbedringer, nye teknologier, prosesser, materialer, tjenester, reklamering eller kampanjer, markedsføring eller nye produktnavn. Ikke sende inn uoppfordrede ideer, forslag, tilbud, kommentarer eller materiale i noen som helst form, til Logitech eller deres ansatte. Grunnlaget for disse retningslinjene er å unngå potensielle misforståelser eller disputter når Logitechs produkter, tjenester, programmer eller markedsføringsstrategier kan ligne på eller er tilsvarende ideer sendt til Logitech. Hvis du, på tross av kjennskap til våre retningslinjer, velger å sende ideene til Logitech, vil følgende gjelde uavhengig av hva brevet, e-posten, omslaget eller annen overføring sier.

Betingelser for idébidrag

Du samtykker at:

  1. Bidragene og innholdet automatisk blir en eiendel av Logitech, uten noen form for kompensasjon til deg eller tredjeparter.
  2. Logitech har ingen forpliktelse til å holde bidragene konfidensielle eller proprietære, og er ikke ansvarlig for bruk eller offentliggjøring av bidraget.
  3. Logitech kan bruke og distribuere bidragene og deres innhold på nytt, på hvilket som helst grunnlag, kommersielt eller annet, uten begrensning.
  4. Logitech har ingen forpliktelse til å evaluere, beholde, akseptere eller returnere bidraget eller relaterte materialer.

Produkttilbakemelding

Selv om Logitech ikke kan godta uoppfordrede bidrag, tar vi gjerne i mot tilbakemeldinger vedrørende våre eksisterende produkter. Hvis du ønsker å gi oss en tilbakemelding, kan du bruke produktforumene på http://forums.logitech.com/. Vi ønsker kun tilbakemelding på eksisterende Logitech-produkter, og ber derfor om at det ikke inkluderes bidrag som Logitechs retningslinjer ikke vil la oss bruke eller vurdere.

Tilbakemelding og informasjon

All tilbakemelding gitt på denne siden, produktforumene våre, direkte til Logitech eller deres ansatte, skal anses som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Logitech står fritt til å bruke informasjonen på ubegrenset basis, uten noen form for kompensasjon til deg eller tredjeparter.