VI PRESENTERAR
Vi lanserar förändringar. Stora förändringar.
En ny logotyp är bara början.

Ledningen i profil

Sally Davis, ledamot i nomineringskommittén, revisionskommittén och lönekommittén

Sally Davis har varit icke-verkställande ledamot av Logitechs styrelse sedan 2007 och sitter i Logitechs lönekommitté, nomineringskommitté samt i revisionskommittén.

Ms. Davis var tidigare verkställande direktör för BT Wholesale, ett av fyra verksamhetsområden inom British Telecom, en tjänst som hon innehade från 2007 till 2011. Hon var produktportföljansvarig på British Telecom från 2005 till 2007. Sedan hon började arbeta för BT år 1999 har hon innehaft flera högre verkställande befattningar – däribland direktör för Global Products från 2002 till 2005, direktör för Applications Hosting från 2001 till 2002 och direktör för Group Internet and Multimedia från 1999 till 2001. Innan hon kom till BT innehade hon ledande befattningar i ett antal större företag som arbetar med kommunikation, t.ex. Bell Atlantic/Verizon i USA och Mercury Communications i Storbritannien. Sally har en bachelorexamen och är fellow på University College i London.