Ledningen i profil

Daniel Borel, styrelsemedlem

Daniel Borel sitter i Logitechs bolagsstyrelse (utan exekutiva funktioner). Daniel Borel var en av företagets tre grundare, och han var styrelseordförande mellan 1988 och 2007. Daniel Borel var med och grundade Logitech år 1981 och var verkställande direktör från 1992 till 1998.

Under Logitechs första årtionde bidrog han till utvecklingen av musverksamheten och bidrog till att priserna föll och volymerna ökade då musen förvandlades från en specialprodukt till var mans egendom, som följer med varje dator och säljs till detaljhandeln och OEM-kunder över hela världen. Han utvecklade också Logitechs europeiska försäljnings- och marknadsproduktion. Dessutom var han ansvarig för etableringen av företagets storskaliga tillverkningskapacitet i Asien. 1988 ansvarade han för Logitechs börsintroduktion på den schweiziska börsen (SWX). 1997 sörjde han för företagets börsintroduktion på Nasdaq National Market System i USA.

Daniel Borel har suttit i bolagsstyrelsen för Nestlé S.A. och i styrelsen för Defitech Foundation för handikappade. Han är vidare styrelseordförande för SwissUp, en stiftelse för de som utmärkt sig i sin utbildning i Schweiz.

Han har en fysikexamen från Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz och en magisterexamen i datorvetenskap från Stanford University i Kalifornien.