IE8/IE9/IE10-webbläsaren stöds inte längre. Använd en aktuell webbläsare för att kunna besöka vår webbplats.

Ledningen i profil

Catherine Valentine är Logitechs chefsjurist, styrelsesekreterare och vice VD med ansvar för företagets alla interna jurister och alla externa juridiska konsulter. Hon ansvarar för att företaget följer tillämplig lagstiftning, företräder bolaget i rättstvister och vid förhandlingar och kontraktskrivning och är ansvarig för tekniklicenser, bolagsrättsliga frågor, immaterialrättsfrågor, företagsfusioner och -förvärv, affärsavtal, antipiratprogram och för företagets allmänna juridiska riktlinjer.

Catherine Valentine började på Logitech 2003 och har mer än 25 års erfarenhet som bolagsjurist. Innan hon började på Logitech var hon chef för den juridiska avdelningen på Good Technology. Dessförinnan var Catherine Valentine chefsjurist på Intuit från 1994 till 2002. Från år 2000 tjänstgjorde hon som vice VD, chefsjurist och sekreterare. Innan Catherine Valentine började på Intuit var hon chefsjurist på olika innovationsföretag i Silicon Valley som Macromedia, Go Corporation och Autodesk. Hon började sin karriär som advokat inom telekombranschen.

Catherine Valentine har en kandidatexamen i företags- och nationalekonomi från University of Illinois och en juristexamen från University of Chicago.