Ledningen i profil

Verkställande direktör och marknadsföringsanvarig M. Ehtisham Rabbani

M. Ehtisham Rabbani ansvarar för Logitechs globala marknadsstrategi, konsument- och produktforskning, förvaltning av Logitechs varumärke och kundengagemang. Hans organisation ser till att Logitech kommunicerar med konsumenterna både direkt via företagets egna digitala kommunikationsplattformar, sociala medieplattformar från tredje part och medverkan i olika företagsevenemang och indirekt via media, personer med inflytande, betalda medietillfällen och marknadsföring med sökmotorer. Rabbani är även ansvarig för Logitechs spelverksamhetsgrupp. Rabbani, som själv tycker om att spela, ansvarar för hela Logitechs spelportfölj, inklusive utveckling och lansering av nya produkter.

Rabbani kom till Logitech 2011 från LG Electronics Mobilecomm i USA där han innehade posten som Corporate Vice President of Marketing and Innovation. Före sina fyra år på LG Electronics innehade Rabbani ledande befattningar i Mars Inc., Natrol Inc. och Activision Inc. Han började sin karriär hos Procter & Gamble och tillbringade 12 år inom varumärkeshantering i USA och EMEA-länderna.

Rabbanis examina inbegriper en Bachelor of Science i datorvetenskap från University of Iowa och en Master of Business Administration i marknadsföring från John E. Anderson Graduate School of Management på University of California, Los Angeles.