Logitechs hårdvarugaranti

Logitechs hårdvarugaranti

Logitech försäkrar den ursprunglige köparen att maskinvaruprodukten från Logitech är fri från material- och tillverkningsfel under den tidsperiod från inköpsdatumet, som anges på produktförpackningen och/eller i användardokumentationen. Denna information finns också att läsa på Logitechs webbplats för kundsupport: www.logitech.com/support, under respektive produkt. Denna garanti får inte överlåtas, utan är begränsad till den ursprunglige köparen, såvida inte tillämplig lagstiftning förbjuder detta. Denna garanti ger användaren vissa specifika rättigheter samt eventuella ytterligare rättigheter som varierar från land till land.

Rätt till kompensation

Logitechs hela ansvar och er särskilda rätt till kompensation för brott mot garanti skall vara, för Logitech att välja, (1) att reparera eller ersätta hårdvaran, eller (2) att återbetala det erlagda priset, förutsatt att hårdvaran återlämnas till inköpsstället eller annan plats anvisad av Logitech, tillsammans med en kopia på inköpskvitto eller daterat specificerat inköpskvitto. Frakt- och administrationskostnader kan utgå, om så ej förbjuds i tillämpningsbar lag. Logitech kan, om så väljes, använda nya eller renoverade, väl fungerande komponenter för att reparera eller ersätta alla hårdvaruprodukter. Alla ersättnings hårdvaruprodukter är under garanti under den längre av; resten av den ursprungliga garantiperioden, eller trettio (30) dagar, eller under en ytterligare tidsperiod som kan gälla i er jurisdiktion.

Denna garanti gäller inte problem eller skada resulterat av (a) olycka, missbruk, felaktig användning, eller, all icke auktoriserad reparation, modifikation eller demontering; (b) felaktigt bruk eller underhåll, nyttjande i strid med produktinstruktioner, eller anslutning till eluttag med felaktig spänning; eller (c) användande av konsumtionsvaror såsom ersättningsbatterier som icke tillhandahållits av Logitech, utom där sådana restriktioner är förbjudna enligt lag.

Hur man får garantiassistans

Innan ni lämnar in en garantifordran, rekommenderar vi att ni besöker hjälpsektionen på www.logitech.com för teknisk assistans. Giltiga garantifordringar handläggs generellt genom inköpsstället under de första trettio (30) dagarna efter inköp. Däremot kan denna tidsperiod variera beroende på var ni köpte produkten – var vänlig verifiera närmare detaljer hos Logitech eller återförsäljaren hos vilken ni köpte er produkt. Garantikrav som inte kan handläggas hos återförsäljaren och alla andra produktrelaterade frågor bör ställas direkt till Logitech. Adresserna och kontaktinformationen för kundtjänst hos Logitech kan hittas i dokumenten som medföljer er produkt och på Internet på www.logitech.com/contactus.

Garantibegränsningar

LOGITECH SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, INKOMST, ELLER DATA (VARESIG DIREKT ELLER INDIREKT) ELLER KOMMERSIELL FÖRLUST GENOM BROTT MOT VILKA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER HOS ER PRODUKT, OCKSÅ OM LOGITECH HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av speciella, indirekta, tillfälliga eller efterföljande skador, därför kan den ovanstående begränsningen tänkas inte gälla er.

Löptid för Underförstådd Garanti

FÖRUTOM DET FALL SÅ FÖRBJUDES I TILLÄMPBAR LAG, ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER MERCHANTABILITY VILLKOR, ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR DENNA HÅRDVARUPRODUKT TIDSBEGRÄNSAD TILL TIDSPERIODEN FÖR DEN TILLÄMPLIGA BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN HOS ER PRODUKT. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av speciella, indirekta, tillfälliga eller efterföljande skador, därför kan den ovanstående begränsningen tänkas inte gälla er.

Nationella Lagstadgade Rättigheter

Konsumenter har lagliga rättigheter under tillämplig nationell lag gällande försäljning av konsumtionsvaror. Sådana rättigheter påverkas inte av garantier i denna Begränsade Garanti.

Inga Andra Garantier

Ingen Logitech återförsäljare, handlare, eller anställd är auktoriserad att göra ändringar, utvidgningar, eller tillägg till denna garanti.

Garantiperioder

Information om hur länge Logitechs produktgaranti gäller finns på produktens förpackning och/eller i användardokumentationen. Observera att inom EU får inte en garantiperiod vara kortare än två år.

Felaktiga produkter – Byten

Observera att inom EU får inte en garantiperiod vara kortare än två år.

Logitech Adress

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne