Flertrycksrörelser i Mac OS

Click

Klicka på

Klicka på eller trycka med ett finger

Double-Click

Dubbelklicka

Dubbelklicka eller trycka med ett finger

Secondary Click

Sekundärklicka

Klicka eller trycka med två fingrar

Scroll

Rulla

Svepa uppåt och nedåt med två fingrar

Zoom

Zooma

Dra isär eller föra ihop med två fingrar

Rotate

Rotera

Vrida tummen och fingret medurs eller moturs

Back/Forward

Bakåt/framåt på webbsidor

Svepa till vänster och höger med två fingrar

Mission Control

Mission Control

Svepa uppåt med tre fingrar

App Expose

Exposé

Svepa nedåt med tre fingrar

Swipe between full-screen apps

Svepa mellan helskärmsprogram

Svepa åt vänster eller höger med tre fingrar

Show the Launchpad

Visa Launchpad

Föra ihop med tumme och tre fingrar

Show the Desktop

Visa Skrivbord

Dra isär med tumme och tre fingrar

Show the notifications

Visa aviseringar

Svepa åt vänster från höger kant med två fingrar

Smart Zoom

Smart zoom

Dubbeltrycka med två fingrar