SetPoint™ Software

Med Logitech SetPoint programvara kan du anpassa inställningarna för din mus eller ditt tangentbord så att dina favoritfunktioner finns lätt till hands. Du vill installera SetPoint om:

 • Du vill ändra det som knapparna utför på musen. Med SetPoint kan du tilldela musknapparna en mängd funktioner, bland annat de nya Windows® 8-funktioner som anges nedan.
 • Din mus har fler än 5 knappar. Windows har inbyggt stöd för 5-knapparsmus, men om din mus har fler än fem knappar måste du installera SetPoint för att få användning av de övriga knapparna. Om di mus är en Logitech G-Series spelmus måste du installera Logitech Gaming Software (LGS) istället för SetPoint.
 • Din mus har ett tilthjul och du vill använda dess funktion för att rulla till vänster och höger i traditionella Windows-miljöer som Microsoft Excel.
 • Du vill tilldela tangentbordets F-tangenter genvägar för vanliga Windows 8-funktioner.

Musfunktioner som är inbyggda i Windows 8

SetPoint behövs inte för följande musfunktioner som finns inbyggda i Windows 8: 

 • Vänsterklicka
 • Högerklicka
 • Mittenklicka*
 • Knapparna framåt/bakåt för navigering på webbsidor
 • Rullning**

Om du vill tilldela andra funktioner på dina musknappar kan du använda SetPoint funktionaliteten på dina musknappar.

Om musen har ett rullningshjul fungerar det dessutom i de flesta Windows 8-program, men du behöver SetPoint om du vill rulla horisontellt i traditionella Windows-skrivbordsprogram.

Windows 8 genvägar för möss och tangentbord

Du kan tilldela följande funktioner till F-tangenterna på tangentbordet, den mellersta musknappen eller ytterligare musknappar om din Logitech-mus har dem. Utom för Visa skrivbordet fungerar dessa funktioner endast i Windows 8. 

 • Start-skärm: När startskärmen tilldelas en musknapp eller tangent tar ett tryck på knappen dig direkt till skärmen Start. Ett andra tryck kommer att ta dig tillbaka till din tidigare position.
 • Visa skrivbordet: Tar dig till skrivbordet i Windows 8. Minimerar öppna programfönster i Windows 7.
 • Byt program: Denna funktion bläddrar igenom dina öppna program, ett i taget, med varje knapptryckning.
 • Charms: Öppnar Windows 8 Charms.
 • App Bar: Öppnar App Bar i Windows 8-program.

Ladda ner SetPoint

* Funktionen mittenklicka beror på den app du använder. Till exempel öppnar en mittenklickning på en länk på en webbsida vanligtvis länken i en ny flik. Inte alla program har stöd för mittenklickning.

** Horisontell rullning fungerar endast med Windows 8-program. De flesta traditionella Windows-skrivbordsprogram kräver SetPoint för horisontell rullning.