Val av installation för Harmony® 600-fjärrkontrollen

De nya Harmony 600-fjärrkontrollerna konfigureras med MyHarmony.com.


Du hittar konfigurationshjälp för MyHarmony.com på Harmony 600-fjärrkontrollens supportsida.


Harmony 600-fjärrkontrollerna konfigurerades tidigare med Logitech Harmony-fjärrkontrollens programvara.


Du hittar konfigurationshjälp för Logitech Harmony-fjärrkontrollens programvara på Harmony 600-fjärrkontrollens supportsida.