Val av installation för Harmony® 650-fjärrkontrollen

Nya Harmony 650-fjärrkontroller konfigureras med MyHarmony.com.


Du hittar konfigurationshjälp för MyHarmony.com på Harmony 650-fjärrkontrollens supportsida.


Harmony 650-fjärrkontrollerna konfigurerades tidigare med Logitech Harmony-fjärrkontrollens programvara.


Du hittar konfigurationshjälp för Logitech Harmony-fjärrkontrollens programvara på Harmony 650-fjärrkontrollens supportsida.