Val av installation för Harmony® 700-fjärrkontrollen

De nya Harmony 700-fjärrkontrollerna konfigureras med MyHarmony.com.


Du hittar konfigurationshjälp för MyHarmony.com på Harmony 700-fjärrkontrollens supportsida.


Harmony 700-fjärrkontrollerna konfigurerades tidigare med Logitech Harmony-fjärrkontrollens programvara.


Du hittar konfigurationshjälp för Logitech Harmony-fjärrkontrollens programvara på Harmony 700-fjärrkontrollens supportsida.