Val av installation för Harmony® One+-fjärrkontrollen

Använd bilderna nedan för att identifiera vilka program eller tjänster du använde vid installationen av Harmony-fjärrkontrollen.

Harmony Remote Software

Använde du programvaran som visas ovan för att installera Harmony-fjärrkontrollen?

Ja, jag använde programvaran ovan för installationen.

MyHarmony.com

Använde du tjänsten som visas ovan för att installera Harmony-fjärrkontrollen?

Ja, jag använde tjänsten ovan för installationen.