ประวัติผู้บริหาร

Didier Hirsch, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (Chairman of the Audit Committee)

Didier Hirsch ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2012 และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ Logitech

Mr. Hirsch ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Agilent technologies, Inc. บริษัทของสหรัฐฯ ที่เป็นผู้นำทางด้านการตรวจวัดและเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Mr. Hirsch ทำงานร่วมกับ Agilent ตั้งแต่ที่บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 1999 โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งในส่วนงานด้านการเงิน ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับ Agilent, Mr. Hirsch ได้ทำงานให้กับ Hewlett-Packard Company มาตั้งแต่ปี 1989 โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในด้านการเงินและการบริหารในภูมิภาค EMEA และเอเชีย-แปซิฟิก ก่อนหน้านี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งในฝ่ายการเงินของ Ford Motor Company, Bendix/Allied Signal และ STMicroelectronics

Mr. Hirsch ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของ International Rectifier

Mr. Hirsch จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดิว สหรัฐอเมริกา