ประวัติผู้บริหาร

Sally Davis, กรรมการแต่งตั้ง (Member of Nominating Committee), กรรมการตรวจสอบ (Member of Audit Committee), กรรมการค่าตอบแทน (Member of Compensation Committee)

Sally Davis ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อปี 2007 และทำหน้าที่เป็นกรรมการค่าตอบแทนของ Logitech, กรรมการแต่งตั้งของ Logitech และกรรมการตรวจสอบของ Logitech

Ms. Davis เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BT Wholesale หนึ่งในสี่กลุ่มธุรกิจของ British Telecom ในช่วงระหว่างปี 2007 ถึง 2011 และเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพอร์ตโฟลิโอของ British Telecom ในช่วงปี 2005 ถึง 2007 ก่อนหน้านี้เธอเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งใน BT นับตั้งแต่ที่เข้าทำงานที่บริษัทในปี 1999 เช่น ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลกในช่วงปี 2002 ถึง 2005, ประธานฝ่ายแอพพลิเคชั่นโฮสติ้งในช่วงปี 2001 ถึง 2002 และกรรมการฝ่ายอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดียในช่วงปี 1999 ถึง 2001 ก่อนหน้าที่จะเข้าทำงานที่ BT, Ms. Davis เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทสื่อสารสำคัญๆ หลายบริษัท เช่น Bell Atlantic/Verizon ในสหรัฐฯ และ Mercury Communications ในสหราชอาณาจักร Ms. Davis จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และได้รับทุนจาก University College ในลอนดอน