ประวัติผู้บริหาร

Guerrino De Luca, Chairman of the Board, Acting President and Chief Executive Officer, Chairman of Committee for Board of Compensation, Chairman of Nominating Committee

ในฐานะประธานของ Logitech, Mr. De Luca กำกับดูแลกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับประสบการณ์ดิจิตอล นอกจากนี้ Mr. De Luca ยังทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการแต่งตั้งของ Logitech อีกด้วย

Mr. De Luca เข้าร่วมงานกับ Logitech ในตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อต้นปี 1998 และไม่กี่เดือนหลังจากนั้น ก็รับตำแหน่งกรรมการบริหาร ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Logitech ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2008 บริษัทมียอดขายและกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกัน 9 ปี โดยรายได้รายปีเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านดอลลาร์ เป็นกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 16 ล้านดอลลาร์ เป็นกว่า 230 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา Mr. De Luca ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาโดยตลอด ยกเว้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2011 ถึงเดือนธันวาคม 2012 ซึ่งเขาทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนที่จะโอนตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ Bracken P. Darrell ในเดือนมกราคม 2013

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของยุโรป สหรัฐฯ และต่างประเทศ Mr. De Luca มีภูมิหลังที่กว้างขวางในด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการ ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ Logitech, Mr. De Luca เคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดทั่วโลกของ Apple เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานของ Claris Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในสหรัฐฯ หลังจากที่ทำงานในตำแหน่งด้านการตลาดหลายตำแหน่งให้กับ Apple ในสหรัฐฯ และยุโรป เขาเริ่มต้นอาชีพการทำงานที่ Olivetti ใน Ivrea ประเทศอิตาลี

Mr. De Luca จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จาก University of Rome ประเทศอิตาลี