แนะนำ
เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่
โลโก้ใหม่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

ประวัติผู้บริหาร

Daniel Borel, Member of the Board of Directors

Daniel Borel เป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech ทั้งนี้ Daniel Borel เป็นหนึ่งในสามผู้ร่วมก่อตั้ง Logitech โดยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 1988 ถึง 2007 หลังจากที่ Mr. Borel ได้ร่วมก่อตั้ง Logitech เมื่อปี 1981 เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในช่วงปี 1992 ถึง 1998

ในช่วงทศวรรษแรกของ Logitech, Mr. Borel มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเมาส์ของบริษัท โดยจัดการดูแลการพัฒนาปรับปรุงเมาส์ของ Logitech ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ราคาสูงที่ผลิตจำนวนจำกัด ไปจนถึงอุปกรณ์ราคาประหยัดที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตอุปกรณ์ OEM ทั่วโลก นอกจากนี้เขายังได้พัฒนาฝ่ายขายและการตลาดภาคพื้นยุโรปของ Logitech อีกด้วย และ Mr. Borel ยังมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานผลิตขนาดใหญ่ของบริษัทในเอเชีย เมื่อปี 1988, Mr. Borel ได้นำ Logitech เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสวิตเซอร์แลนด์โดยใช้ตัวย่อ SWX และในปี 1997 เขาได้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ บนระบบ Nasdaq

Mr. Borel ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ Nestle S.A. และกรรมการบริหารของมูลนิธิ Defitech สำหรับผู้พิการ และเป็นประธานกรรมการบริหารของ SwissUp ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์

Mr. Borel จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์จาก Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ในสวิตเซอร์แลนด์ และปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Stanford University ในแคลิฟอร์เนีย