ประวัติผู้บริหาร

Daniel Borel, Member of the Board of Directors

Daniel Borel ดำรงตำแหน่งสมาชิกบอร์ดบริหารที่ Logitech. เขายังอยู่ในตำแหน่ง chair of nominating and board compensation committees ให้ Logitech อีกด้วย. และเขาก็เป็น 1 ใน 3 ผู้ก่อตั้ง Logitech, Daniel Borel ดำรงตำแหน่ง chairman of the board ตั้งแต่ 1988 จนถึง 2007. Mr. Borel ได้เริ่มต้น Logitech ในปี 1981 และทำงานในหน้าที่ chief executive officer ตั้งแต่ปี 1992 จนถึงปี 1998.

ในช่วง 10 ปีแรกของ Logitech, Mr. Borel เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับเม้าส์, ตั้งแต่ที่เม้าส์ Logitech ยังเป็นเม้าส์ที่มีราคาสูง และผลิตออกมาจำนวนน้อย จนกลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถซื้อได้ และถูกใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่อง และขายให้แก่ร้านขายปลีกและลูกค้าOEM ทั่งโลก. เขายังได้สร้างการปฏิบัติการทางด้านการขายและการตลาดในยุโรปอีกด้วย. นอกจากนี้ Mr. Borel ได้รับหน้าที่ในการขยายฐานความสามารถทางการผลิตในจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย. ในปี 1988, Mr. Borel นำ Logitech เข้าสู่ตลาดมหาชนใน SWX Swiss Exchange. และในปี 1997 กับ Nasdaq National Market System ในสหรัฐ.

Mr. Borel ดำรงตำแหน่งใน board of directors ของ Nestle S.A. และ board of the Defitech foundation for handicapped people, และเป็น chairman of the board of SwissUp, มูลนิธิเพื่อการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์.

Mr. Borel จบการศึกษาปริญญาเอกจาก Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, ใน Switzerland, และปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Stanford University in California.