ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

ประวัติผู้บริหาร

Erh-Hsun Chang ได้เป็น non-executive member of Logitech´s board of directors ในปี 2006.  ก่อนหน้าจนถึงเดือนเมษายน ปี 2006, Mr. Chang ทำหน้าที่ Logitech´s senior vice president, worldwide operations and general manager, Far East. 

Mr. Chang ร่วมงานกับ Logitech ครั้งแรกในปี 1986 เพื่อก่อนตั้งการดำเนินการในไต้หวัน. หลังจากที่ออกจากบริษัทไปในปี 1988, เขาได้กลับมาในปี 1995 ในตำแหน่ง vice president, worldwide operations and general manager, Far East. ในเดือนเมษายน ปี 1997, Mr. Chang ได้ถูกแต่งตั้งเป็นsenior vice president, worldwide operations and general manager, Far East. 

Mr. Chang มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจด้านอื่น รวมถึงเคยดำรงตำแหน่ง vice president, manufacturing consulting ที่ KPMG Peat Marwick, บริษัทให้บริการมืออาชีพข้ามชาติ, ในช่วงระหว่างปี 1991 และ 1994, และ vice president, sales and marketing, power supply division, ของ Taiwan Liton Electronics Ltd., บริษัทอิเล็คทรอนิคในไต้หวัน, ในปี 1994 และ 1995.

Mr. Chang จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ภาควิศวกรรมโยธาจาก Chung Yuang University ใน Taiwan, และปริญญาโทสาขาบริหารจาก University of Dallas, และปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก Texas A&M University.