แนะนำ
เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่
โลโก้ใหม่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

ประวัติผู้บริหาร

Matthew Bousquette, หัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director), ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน (Chairman of Committee for Board Compensation), กรรมการตรวจสอบ (Member of Audit Committee), กรรมการแต่งตั้ง (Member of Nominating Committee)

Matthew Bousquette ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อปี 2005 และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของ Logitech กรรมการค่าตอบแทนของ Logitech และกรรมการแต่งตั้งของ Logitech

Mr. Bousquette เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ EGI Holdings LLC ซึ่งเป็นผู้ผลิตของขวัญและสินค้าตกแต่งบ้านและสวนในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2012 และในช่วงปี 1993 ถึง 2005 เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ Mattel, Inc. บริษัทผู้ผลิตของเล่นระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐฯ โดยตำแหน่งล่าสุดคือ ประธานกลุ่มธุรกิจ Mattel Brands และตำแหน่งก่อนหน้านั้นที่ Mattel ได้แก่ รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายของเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย, รองประธานบริหารฝ่ายของเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย และประธานฝ่ายเด็กผู้ชาย/ความบันเทิง Mr. Bousquette เคยทำงานที่ Lewis Galoob Toys ก่อนหน้าที่จะเข้าทำงานที่ Mattel โดยเขาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดในช่วงปี 1992 ถึง 1993 และก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งที่หลากหลายใน Teleflora, Mattel และ Procter & Gamble

Mr. Bousquette จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก University of Michigan