ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

ประวัติผู้บริหาร

Matthew Bousquette ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อปี 2005 และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของ Logitech กรรมการค่าตอบแทนของ Logitech และกรรมการแต่งตั้งของ Logitech

Mr. Bousquette เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ EGI Holdings LLC ซึ่งเป็นผู้ผลิตของขวัญและสินค้าตกแต่งบ้านและสวนในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2012 และในช่วงปี 1993 ถึง 2005 เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ Mattel, Inc. บริษัทผู้ผลิตของเล่นระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐฯ โดยตำแหน่งล่าสุดคือ ประธานกลุ่มธุรกิจ Mattel Brands และตำแหน่งก่อนหน้านั้นที่ Mattel ได้แก่ รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายของเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย, รองประธานบริหารฝ่ายของเล่นสำหรับเด็กผู้ชาย และประธานฝ่ายเด็กผู้ชาย/ความบันเทิง Mr. Bousquette เคยทำงานที่ Lewis Galoob Toys ก่อนหน้าที่จะเข้าทำงานที่ Mattel โดยเขาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดในช่วงปี 1992 ถึง 1993 และก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งที่หลากหลายใน Teleflora, Mattel และ Procter & Gamble

Mr. Bousquette จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก University of Michigan