ประวัติผู้บริหาร

Kee-Lock Chua, Member of the Board of Directors

Kee-Lock Chua ได้ดำรงตำแหน่ง non-executive member of Logitech's board of directors ตั้งแต่ปี 2000 และทำหน้าที่ใน Logitech's Compensation Committee and Nominating Committee.

Mr. Chua เป็นประธานบริการและผู้อำนวยการของ Biosensors International Group, Ltd., ผู้พัฒนาและผลิตอุปรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคหัวใจและขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยร้ายแรง. ก่อนหน้านี้, ในปี 2003 ถึงปี 2006, Mr. Chua ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการให้กับ Walden International, บริษัทจัดหาทุนในสหรัฐ. จากปี 2001 ถึงปี 2003, Mr. Chua ทำงานในตำแหน่งรักษาการประธานบริษัทของ NatSteel Ltd., บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีฐานในเอเชียแปซิฟิก. จากปี 2000 จนถึงปี 2001, Mr. Chua เป็นประธานบริการและCEOให้กับ Intraco, บริษัทเทรดดิ้งและกระจายของในสิงคโปร์. ก่อนหน้าที่จะรวมงานกับ Intraco, Mr. Chua เป็นประธานบริการของ MediaRing.com, บริษัทบริการทางด้านเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตในสิงคโปร์

Mr. Chua จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ ภาควิศวกรรมเครื่องกลจาก University of Wisconsin, และปริญญาโทจาก Stanford University ใน California.