ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

ประวัติผู้บริหาร

Kee-Lock Chua ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อปี 2000 และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการแต่งตั้งและกรรมการตรวจสอบของ Logitech

Mr. Chua ดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vertex Group ซึ่งเป็นกลุ่มร่วมทุนที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับ Vertex Group, Mr. Chua เคยดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริหารของ Biosensors International Group, Ltd. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจและการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ก่อนหน้านี้ ในช่วงปี 2003 ถึง 2006, Mr. Chua เคยทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการของ Walden International ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2003, Mr. Chua ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท NatSteel Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ที่เปิดดำเนินงานอย่างกว้างขวางในเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2001, Mr. Chua ดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Intraco ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าและจัดจำหน่ายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ Intraco, Mr. Chua เคยทำหน้าที่เป็นประธานบริษัท MediaRing.com ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการ voice-over-Internet โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

Mr. Chua จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จาก University of Wisconsin และปริญญาโทจาก Stanford University ในแคลิฟอร์เนีย