ประวัติผู้บริหาร

Monika Ribar, กรรมการตรวจสอบ (Member of Audit Committee), กรรมการค่าตอบแทน (Member of Compensation Committee)

Monika Ribar ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อปี 2004 และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการค่าตอบแทนของ Logitech

Ms. Ribar ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Panalpina Management, Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ของสวิสเซอร์แลนด์ โดยเปิดดำเนินงานทั่วโลก ในช่วงระหว่างปี 2006 ถึง 2013 และก่อนหน้านั้น Ms. Ribar ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Panalpina ในช่วงปี 2005 ถึง 2006 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศในช่วงปี 2000 ถึง 2005 นอกจากนี้ในช่วงปี 1991 ถึง 2000 เธอเคยทำงานในหลายตำแหน่งภายในฝ่ายควบคุม ไอที และการจัดการโครงการทั่วโลกของบริษัท ก่อนหน้านั้น Ms. Ribar ทำงานให้กับ Fides Group ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น KPMG Switzerland และ BASF Group บริษัทเคมีภัณฑ์

Ms. Ribar จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จาก University of St. Gallen ในสวิตเซอร์แลนด์