ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

ประวัติผู้บริหาร

Catherine Valentine ดำรงตำแหน่ง General Counsel, Secretary of the Board of Directors, และ Vice President มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านกฎหมายภายในและภายนอกทั่วโลกสำหรับบริษัท. เธอเป็นผู้นำในด้านเกี่ยวกับการบังคับคดี, การฟ้องร้อง, การจดใบอนุญาตทางเทคโนโลยี, สัญญาและการต่อรอง, กฎระเบียบบริษัท, สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา, การควบรวมกิจการและการถือครองสิทธิ์, ข้อตกลงทางธุรกิจ, การละเมิดสิทธิ์ และนโยบายสาธารณะ

Ms. Valentine เริ่มต้นงานกับ Logitech ในปี 2003 หลังจากที่ได้ทำงานกว่า 25 ปีในด้านกฎหมายบริษัท. ก่อนหน้า Logitech, เธอได้ทำงานในตำแหน่ง General Counsel และ Secretary ที่ Good Technology. ก่อนหน้านั้น, Ms. Valentine ทำงานในตำแหน่ง General Counsel ให้กับ Intuit, Inc., จากปี 1994 ถึงปี 2002, และได้ดำรงตำแหน่ง Vice President, General Counsel และ Secretary ในช่วงต้นของปี 2000. ก่อนหน้า Intuit, Ms. Valentine ได้ทำงานในตำแหน่ง General Counsel ให้กับบริษัทนวัตกรรมหลายบริษัทใน Silicon Valley เช่น Macromedia, Go Corporation และ Autodesk. เธอเริ่มงานของเธอในตำแหน่งทนายความให้แก่บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

Catherine Valentine ได้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหาร ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ จาก University of Illinois และปริญญาทนายความ จาก University of Chicago.