แนะนำ
เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่
โลโก้ใหม่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

ประวัติผู้บริหาร

Neil Hunt, กรรมการค่าตอบแทน (Member of Compensation Committee)

Neil Hunt ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2010 และทำหน้าที่เป็นกรรมการค่าตอบแทนของ Logitech

Mr. Hunt ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Netflix, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในแคลิฟอร์เนียที่ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์และรายการทีวีผ่านทางอินเทอร์เน็ตและจัดส่ง DVD ทางไปรษณีย์ โดยมีฐานลูกค้าใหญ่ที่สุดในโลก เขาทำงานให้กับ Netflix มาตั้งแต่ปี 1999 และทำหน้าที่เป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 1999 จนกระทั่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นตำแหน่งปัจจุบันเมื่อปี 2002 และในช่วงปี 1997 ถึง 1999, Mr. Hunt ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Rational Software ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ในแคลิฟอร์เนีย และทำงานในตำแหน่งทางวิศวกรรมหลายตำแหน่งในบริษัทก่อนหน้าในช่วงปี 1991 ถึง 1997

Mr. Hunt จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก University of Aberdeen ในสหราชอาณาจักร และปริญญาตรีจาก University of Durham ในสหราชอาณาจักร