ประวัติผู้บริหาร

M. Ehtisham Rabbani รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

M. Ehtisham Rabbani ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดทั่วโลกของ Logitech รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค การเสริมสร้างแบรนด์ Logitech และการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค หน่วยงานของเขามีหน้าที่ดูแลการติดต่อสื่อสารของ Logitech กับผู้บริโภคโดยตรง ผ่านทางแพลตฟอร์มการสื่อสารดิจิตอลของบริษัท รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษัทอื่น และการเข้าร่วมในกิจกรรมโดยตรง หรือผ่านทางคนดังและสื่อมวลชน สื่อโฆษณา และเครื่องมือค้นหาบนเว็บ นอกจากนี้ Mr. Rabbani ยังบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์เกมของ Logitech อีกด้วย ในฐานะเกมเมอร์ Mr. Rabbani มีหน้าที่ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมทั้งหมดของ Logitech รวมถึงการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด

ก่อนหน้าที่จะเข้าทำงานที่ Logitech ในปี 2011 Mr. Rabbani เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมของ LG Electronics Mobilecomm U.S.A ก่อนหน้าที่จะเข้าทำงาน 4 ปีที่ LG Electronics, Mr. Rabbani ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสที่ Mars, Inc., Natrol, Inc. และ Activision, Inc. เขาเริ่มต้นอาชีพการทำงานกับ Procter & Gamble และใช้เวลา 12 ปีในการจัดการแบรนด์ให้กับบริษัทต่างๆ ในสหรัฐฯ และ EMEA

 Mr. Rabbani จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก University of Iowa และปริญญาโทด้านการตลาดจาก University of California Los Angeles John E. Anderson Graduate School of Management