การจำกัด การรับประกันฮาร์ดแวร์Logitech


การจำกัด การรับประกันฮาร์ดแวร์Logitech

Logitech รับประกันต่อ ผู้ซื้อเดิมว่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ Logitech ของคุณ ต้องปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพเป็นตามระยะเวลาที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และ / หรือที่มีอยู่ในเอกสารสำหรับผู้ใช้ของคุณจากวันที่ซื้อคุณอาจหาข้อมูลนี้ได้โดยการเลือกสินค้าของคุณในส่วนงานสนับสนุนออนไลน์ของเว็บไซต์ของเราได้ที่www.logitech.com/support. ยกเว้นเมื่อมีการห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับใบรับประกันนี้ห้ามโอนและ จำกัด อยู่ที่ผู้ซื้อเดิม การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

การแก้ไข


ความรับผิดทั้งหมด และวิธีการแก้ไขพิเศษเฉพาะของคุณสำหรับการละเมิดการรับประกันใด ๆจะต้องเป็นในอำนาจการเลือกของ Logitech, (1) เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ หรือ(2) tคืนเงินตามราคาที่จ่ายโดยมีเงื่อนไขว่าฮาร์ดแวร์จะถูกส่งกลับไปยังจุดของการซื้อหรือสถานที่อื่น ๆตาม Logitechอาจจะสั่งให้ที่มีสำเนาของใบเสร็จรับเงินหรือวันที่แยกใบเสร็จรับเงิน ค่าจัดส่งและการจัดการอาจยกเว้นที่ห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ Logitechอาจใช้อำนาจการเลือกที่ใช้ชิ้นส่วนใหม่หรืออะไหล่หรือของใช้แล้วในสภาพการทำงานที่ดีในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ใด ๆ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ทดแทนจะได้รับการรับประกันที่เหลือของระยะเวลาการรับประกันเดิมหรือสามสิบ (30) วันแล้วแต่จำนวนใดจะนานหรือสำหรับรอบระยะเวลาใด ๆ เพิ่มเติมจากเวลาที่อาจจะสามารถใช้งานได้ในเขตอำนาจของคุณ

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เกิดจาก (1) อุบัติเหตุ, การล่วงละเมิด, ใช้งานผิดทางหรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วน (2) การดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือการบำรุงรักษาการใช้งานไม่เป็นไปตามคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือ (3) การใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นแบตเตอรี่ทดแทนไม่ได้ให้มาโดยLogitechยกเว้นกรณีที่มีข้อ จำกัด ดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

วิธีการขอรับการการรับประกัน

ก่อนที่จะส่งข้อเรียกร้องการรับประกันเราขอแนะนำให้คุณเข้าเยี่ยมชมส่วนสนับสนุนที่ www.logitech.com for technical assistance. การเรียกร้องการรับประกันที่ถูกต้องจะมีการประมวลผลทั่วไปผ่านจุดที่ซื้อในช่วงแรกสามสิบ (30) วันหลังจากที่ซื้อ แต่ในช่วงเวลานี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดตรวจสอบกับLogitechหรือร้านค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูรายละเอียด การเรียกร้องการรับประกันที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านจุดของการซื้อและคำถามอื่น ๆต่อ สินค้าที่เกี่ยวข้องควรจะ ส่ง โดยตรงกับLogitech ที่อยู่และข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อบริการLogitechสามารถพบได้ในเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ของคุณและบนเว็บที่www.logitech.com/contactus.

ข้อจำกัดความรับผิด

LOGITECH ไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายพิเศษทางอ้อมอุบัติเหตุหรือเป็นผลใด ๆ ทั้งสิ้นรวมทั้ง แต่ไม่ จำกัด เพียงสูญเสียผลกำไรรายได้หรือข้อมูล (ไม่ว่าจะตรงหรือทางอ้อม) การสูญเสียทางการค้าสำหรับการละเมิดใด ๆ ของการรับประกันสินค้าของคุณยิ่ง ถ้า LOGITECH ได้รับแจ้งถึงเป็นไปได้ของความเสียหาย บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือ จำกัดความเสียหายพิเศษทางอ้อมโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อ จำกัด ข้างต้นหรือการยกเว้นไม่อาจใช้กับคุณ

ระยะเวลาของการรับประกัน

ยกเว้นภายในขอบเขตห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ ที่รับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์นี้มีข้อ จำกัด ในระยะเวลาระยะเวลาของระยะเวลาการรับประกันที่ใช้บังคับ จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับระยะเวลารับประกันนานดังนั้นข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

สิทธิตามกฎหมายแห่งชาติ

ผู้บริโภคมีสิทธิทางกฎหมายภายใต้กฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค สิทธิดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการรับประกันในการการรับประกันแบบ จำกัด นี้

ไม่มีการรับประกันอื่น ๆ

ไม่มีตัวแทนจำหน่าย Logitech ตัวแทนหรือลูกจ้างมีอำนาจที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนขยายหรือนอกเหนือไปจากใบรับประกันนี้

ระยะเวลารับประกัน

โปรดทราบว่าในสหภาพยุโรประยะเวลาการรับประกันใด ๆ ที่น้อยกว่าสองปีจะต้องเป็นเพิ่มขึ้นถึงสองปี

ที่อยู่Logitech

Asia Pacific Headquarters
LOGITECH ASIA PACIFIC LTD.
Hong Kong - Sales & Marketing Office,
18/F, Cambridge House, Taikoo Place,
979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong