ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

ข้อกำหนดการใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้คือข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ ควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าเยียมชม, ผู้ใช้ข้อมูล หรือเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ในการนำไปใช้, โพสต์ข้อมูล, และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจมีการปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไข ดังนั้นโปรดอ่านอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ Logitech ขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงของคุณไปยังเว็บไซต์นี้หรือยุติหรือระงับการลงทะเบียนของคุณสำหรับความล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายการโพสต์บนเว็บไซต์นี้, รวมทั้งเงื่อนไขเหล่านี้หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ทุกเมื่อ

โดยการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง คุณตกลงที่จะผูกมัดตามเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ห้ามใช้หรือโพสต์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ

การปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขเหล่านี้

Logitech อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงเพิ่มหรือถอดถอนบางส่วนของเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อไรก็ได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ ต่อไปนี้การโพสต์ของการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีความหมายว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น


การเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์นี้

ในความพยายามที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของคุณ เราอาจเพิ่มบริการเสริมหรือทำการเปลี่ยนแปลงการบริการที่มีอยู่ ในกรณีที่ Logitech ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว, เงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้แก่บริการใหม่และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับบริการที่มีอยู่

ข้อมูลผู้ใช้

เมื่อต้องการใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้คุณจะถูกถามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เช่น ชื่อ, อีเมล์, รหัสผ่าน, เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์ประเทศหรือรหัสไปรษณีย์ คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณทั้งหมด, รวมถึงรหัสผ่านของคุณและกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Logitech ทราบทันทีในการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณหรือมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย คุณอาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย Logitech หรือผู้ใช้อื่นหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้โดยใช้ Logitech ID และรหัสผ่าน หรือบัญชีโดยบุคคลอื่น

คุณไม่สามารถใช้ Logitech ID, รหัสผ่านหรือบัญชีของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมจากเจ้าของ ID Logitech รหัสผ่านหรือบัญชีนั้นๆ Logitech จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของคุณจากการกระทำเหล่านั้น

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

Logitech เคารพความต้องการความเป็นส่วนตัวของคุณและดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมอบให้เรา นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Logitech สามารถดูได้ที่ www.logitech.com/privacy. โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณจะยินยอมตามข้อตกลงของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราlt;

Logitech มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญเสีย, การใช้ผิดวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภายใต้การควบคุมของ Logitech มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้จะอธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ถึงแม้ว่า Logitech ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกส่งและเปิดเผยและสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา, Logitech ไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกแทรกแซงโดยผู้อื่นและโดนถอดรหัส

ฟอรั่มสนับสนุน, บล็อก ,การให้คะแนน & รีวิว

Logitech ได้สร้างฟอรั่มสนับสนุน, บล็อก, พื้นที่ชุมชนและการอภิปรายกลุ่มในภาษาอังกฤษ , เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของคุณถามและ / หรือตอบคำถาม, แบ่งปันความคิดเห็นของผลิตภัณฑ์และบริการจาก Logitech และอื่นๆ (รวมเรียกว่า "ชุมชนออนไลน์"). เราขอขอบคุณที่ชุมชนออนไลน์ Logitech สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผู้ใช้และเป็นสถานที่น่าสนใจที่เอาไว้แบ่งปันเรียนรู้และโต้ตอบ ในการรักษาด้วยจิตวิญญาณของชุมชนนี้เรากฎเและแนวทางปฏิบัติในภาษาอังกฤษที่ต้องกระทำตามโดยสมาชิกทุกคน, ผู้เข้าร่วม, ผู้นำข้อมูลไปใช้ และผู้ใช้ แนวทางเหล่านี้จะรวมอยู่ในเงื่อนไขและดูตัวอย่างได้ที่ t.

เนื้อหา

ข้อความทั้งหมด, กราฟฟิค, ผู้ใช้, อินเตอร์เฟซ และเครื่องหมายการค้า, โลโก้, เพลง, เสียง, ภาพวาด, ภาพถ่ายและรหัสคอมพิวเตอร์ ("เนื้อหา") รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การออกแบบ, โครงสร้าง, การคัดเลือก, การประสานงาน, การแสดงออก,“ลักษณ์และความรู้สึก,” และการจัดเรียงของเนื้อหาดังกล่าวที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของควบคุมหรือได้รับอนุญาตจาก Logitech เนื้อหาทั้งหมดดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, กฎหมายและอื่น ๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เว้นแต่ข้อตกลงอื่นนำไปใช้กับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง (เช่น, ข้อตกลงการอนุญาตซอฟท์แวข้อกำหนดของการบริการและอื่น ๆ ), Logitech ขอคุณมอบสิทธิ์ที่ จำกัด ที่จะใช้เนื้อหาข้อตกลงเหล่านี้ตราบเท่าที่การใช้ของเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่อใช้งานส่วนบุคคลที่ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

แต่หากว่าเป็นการกระทำที่นอกเหนือจากกรณีที่สามารถปรับใช้ได้ดังที่กล่าว ถือว่าข้อมูลจากเว็บไซต์จะีต้องเว้นจากการถูกคัดลอก, นำไปแก้ไข, นำไปเผยแพร่, ตีพิมพ์ซ้ำ, ดาวโหลด, นำไปแสดง, โพสต์ หรือดัดแปลง เพื่อประการใดก็ตามทั้งทางอิเล็กทรอนิค, ทางจักรกล, ทางการถ่ายเอกสาร หรือทางอื่น โดยปราศจากเอกสารอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก และ/หรือ จากเจ้าของธุรกิจ เช่นเดียวกันกับการนำเนื้อหาไปสู่เครือข่ายอื่นก่อนได้รับอนุญาติจาก Logitech.

การโพสต์ข้อมูล

พื้นที่บนเว็บไซต์สามารถให้คุณโพสต์ข้อความ เช่น ประสบการณ์ ข้อแนะนำ ข้อติชม ความคิดเห็น ข้อมูลและข้อความต่างๆ (“การยอมรับของคุณ”). แต่พื้นที่นี้ยังคงเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งทำให้ข้อความเหล่านั้นมิได้เป็นความลับ คุณสามารถดพสข้อความในบริเวณของส่วนรวมที่ได้รับการอนุญาติให้โพสต์. ห้ามมิให้มีการโพสต์อันขัดต่อกฏนี้หรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น.


Logitech ไม่ถือเป็นเจ้าของข้อความที่คุณโพสต์ลงบนเว็บไซต์. อย่างไรก็ตามการโพสต์ข้อความของคุณ ถือเป็นการยินยอมให้ Logitech, บริษัทในเครือ, หรือหุ้นส่วน ใช้ คัดลอก นำไปแสดง ปรับเปลี่ยน หรือโปรโมตข้ออความนั้นๆ บนสื่อกลางใดก็ได้ โดยใช้สิทธิในการอนุญาตต่อไปสำหรับ ชื่อ ประวัติส่วนตัว เสียง วิดีโอ หรือรูปถ่าย เพื่อประกอบข้อความของคุณ นอกจากนั้น เรายังคาดหวังให้คุณมีฟีตแบค และยินยอมให้เราใช้ข้อความนั้นอย่างไร้ข้อจำกัด ทั้งข้อความแสดงความคิดเห็น คำแนะนำ คำร้องเรียน เกี่ยวกับการบริการ ผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ เพื่อให้ทางบริษัทได้ทำการปรับปรุงแก้ไขระบบไปในทิศทางนั้น.

ห้ามใช้ในเชิงมิชอบต่อกฎหมายหรือข้อห้าม

ข้อห้ามระหว่างการใช้บริการเว็บไซต์:

 • ห้ามไม่ให้ผู้ใช้
 • โพสต์ข้อความอันขัดต่อกฏหมาย,กระทำการฉ้อฉล ,หมิ่นประมาท ,หมิ่นประมาททางเอกสาร , กีดกันทางเชื้อชาติหรือเพศ ,เกี่ยวกับอนาจาร , ดูหมิ่นศาสนา, ขู่กรรโชก , พาดพิงผู้อื่นให้เสียหาย หรือการกระทำในทำนองเดียวกันนี้
 • โพสต์ข้อความอันยั่วยุให้เกิดอาชญากรรม, ตั้งตน หรือจัดตั้งกลุ่มเพื่อต่อต้านหน่วยงานรัฐ ประเทศ กฏหมายต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการจัดการการส่งออกของสหรัฐอเมริกาด้วย
 • อ้างชื่อ“Logitech” หรือ“Logi” ทั้งโดเมน โลโก้ ตราสินค้าของเว็บไซต์ในชื่อหรือข้อมูลของตนเอง เพื่ออ้างถึงการทำงานของตนเองที่บริษัท หรือบริษัทในเครือ
 • แอบอ้างว่าตนเองเป็นตัวแทนของบุคคลหนึ่งทั้งที่ไม่เป็นความจริง
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวแะสิทธิของผู้อื่น
 • โพสต์โฆษณา,จดหมายลูกโซ่, แผนผัง หรือสื่อทางโฆษณา โดยไม่ได้รับการร้องขอ (เว้นแต่ได้รับการอนุญาติจาก Logitech), หรือการสร้างสแปม และการกระทำเพื่อทำลายการบริการของเว็บไซต์
 • โพสต์,ส่งต่อ,ดัดแปลงแก้ไข,เผยแพร่ข้อความ เพื่อเป็นการละเมิดข้อมูล, ซอฟแวร์ หรือสิ่งอื่นบนเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ทางการโฆษณา( โดยไม่ได้รับอนุญาติขององค์กรต้นสังของข้อความ หรือซอฟแวร์นั้น)
 • ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เพื่อสร้างหนทางเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์อื่น
 • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, เครื่องหมายทางการค้า หรือตัวตนของบุคคลอืน
 • อัพโหลด, โพสต์, ตีพิมพ์, ถ่ายทอด, ปรับปรุงใหม่, หรือส่งต่อข้อมูลและซอฟแวร์ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งควรได้รับการคุ้มครองเรื่องลิขสิทธิ์ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น
 • อัพโหลด, โพสต์, ตีพิมพ์, ถ่ายทอด, ปรับปรุงใหม่, ส่งต่อข้อมูล หรือคัดลอกผลงานจากที่อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจาก Logitech ในฐานะที่เว็บไซต์ถือระเบียบลิขสิทธิ์ตามกฏของสหรัฐอเมริกา
 • ทำการทระทำใดอันไร้เหตุผลอันสมคสรต่อระบบและเครือข่ายของเว็บไซต์ หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับLogitech
 • ปลอมแปลงส่วนหัวกระดาษ หรือปลอมแปลงข้อมูลอันแสดงตัวตนของเว็บไซต์ เพื่อส่งข้อมูลอันไม่เป็นความจริงต่อสู่แหล่งอื่น ทั้งที่ผ่านและผ่านทางเว็บไซต์
 • ใช้ robot, spider, scraper, หรือสิ่งอื่นเพื่อเจาะเข้าสู่ระบบและการบริการของเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาติ; อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขนี้ไม่ถูกปรับใช้กับการอัพเดทของโปรแกรมสืบค้น
 • โพสต์หรือส่งต่อข้อความหรือซอฟแวร์ที่ติดไวรัส ,Trojan horse, worm, หรือสิ่งอันตรายอื่นๆ
 • โพสต์หรือส่งต่อข้อความ, ไฟล์, หรือซอฟแวร์, ที่มีไวรัส Trojan horse, worm, adware, spyware, crimeware, online graffiti tagger, dropper, rootkit, keylogger, bot, หรือสิ่งอื่นที่สามารถทำลายระบบ
ลิงค์ที่นำออกไปสู่เว็บไซต์หรือบริการภายนอก

ในการพยาพยามจัดหาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เว็บไซต์นี้อาจแนบลิงค์เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Logitech ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลิงค์ และสิ่งที่เป็นผลิตผลของลิงค์นั้นๆ และการเปลี่ยนแปลงของลิงค์ เนื่องจาก Logitech จะเพียงกระทำเพื่อความสะดวกเท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน การันตี หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อผลิตผลของเว็บบุคลลที่สามนั้น.

ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ คุณควรรับทราบในการบริการ ผลิตผล ข้อเสนอ และโปรโมชั่นที่เสนอโดยบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ Logitech ซึ่งหากคุณตัดสินใจที่จะใช้ผลิตผลนั้นแล้ว คุณต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจกับกฏกติกาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อบุคคลที่สาม และเห็นพ้องในการรับผิดชอบของบุคคลที่สามต่อผลิตผลของเขาเอง.

ไม่มีหน้าที่ในการเฝ้าดู

Logitech มีสิทธิ อันไม่ใช่ความรับผิดชอบ ต่อการควบคุม หรือการย้ายเนื้อหาจากบุคคลอื่น ขณะที่เว็บชุมชนอื่นอาจเข้ามีส่วนร่วมหากเกิดกรณีเช่นนี้ในเว็บไซต์ของเขา เว็บไซต์ของเราไม่ผูกมัดที่จะตรวจสอบเนื้อหาต่างๆก่อนโพสต์ และไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการโพสต์นั้น. แต่เราสามารถลบ แก้ไขโพสต์ตามเหตุผลสมควรได้ แต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการลบโพสต์ในกรณีนี้.

ขั้นตอนการเรียกร้องต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

Logitech เคารพในสิทธ์และลิขสิทธ์ของผลงานต่างๆ หากคุณพบเบาะแสว่าผลงานของคุณได้ถูกละเมิดโปรดแจ้งเรา พร้อมติดต่อหน่วยงานปกป้องลิขสิทธิ์และให้ข้อมูลดังนี้แก่เรา:

 • ข้อมูลทั้งหมดของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิด
 • ลายเซ็นจริงหรืออิเล็คทรอนิคของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาดำเนินการ และลายเซ็นในฐานะเจ้าของทรัพย์สินนั้น
 • ระบุแหล่งที่คุณพบการละเมิดบนเว็บไซต์ 
 • ชื่อ,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ของคุณ
 • เอกสารยืนยันแสดงว่าการละเมิดนั้นมิได้เกิดการกระทำของเข้าจองลิขสิทธิ์ หรือเอเจ้นต์
 • ลายเซ็นยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด แะยืนยันควาเป็นเจ้าของผลงาน

หน่วยงานของ Logitech สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลนี้:

ในสหรัฐอเมริกา.

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

7700 Gateway Blvd.

Newark, CA 94560

นอกสหรัฐอเมริกา.

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

By e-mail

http://suport.logitech.com/response-center

คำร้องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่ได้รับการติดต่อกลับ.

การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกัน

นอกเหนือจากการได้รับอนุญาติก่อน และกฏเกณฑ์ระบุตามกฏหมาย เว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงข้อมูล การโพสต์ การแสดงความคิดเห็น หรือบริการต่างๆ และลิงค์จากเว็บไซต์ ถือว่าสามารถใช้งานได้ โดยปราศจากการรับประกัน จากบริษัท ผู้ผลิต และบริการจากบุคคลที่สามและหุ้นส่วน, ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการประกันทุกรูปแบบ ทั้งนี้ LOGITECH มิได้เป็นตัวแทนเพื่อยืนยันความถูกต้อง, ความทันสมัย, หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ,ข้อคิดเห็น, หรือข้อความที่แสดงบนเว็บไซต์, อัพโหลดหรือเผยแพร่ผ่านทางเว็บ. LOGITECH และผู้ผลิตไมีมีการรับประกันว่าเว็บไซต์จะสามารถตอบความต้องการของคุณได้ทครบทุกประการ ; หรือการโพสต์ข้อมูล ความคิดเห็น หรือลิงค์จะไม่ถูกรบกวนจากระบบความปลอดภัยและป้องกันต่างๆ นอกเสียจากการกระทำนั้นมีเหตุผลเหมาะสมและถูกต้อง LOGITECH ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกข้อมูลที่ดาวโหลดจากเว็บไซต์นี้จะไม่มีไวรัส หรือฟีเจอร์ที่สามารถทำอันตรายได้อย่าง VIRUSES, MALWARE, TROJAN HORSES, WORMS, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINE GRAFFITI TAGGERS, DROPPERS, ROOTKITS, KEYLOGGERS, BOTS, หรือซอฟแวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ LOGITECH ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการบริการของบุคคลที่สาม, หุ้นส่วน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์. จะไม่มีการยืนยันด้วยวาจาหรือเอกสารในกรณีนี้ ในกรณีที่อำนาจที่ศาลและกฎหมายบางข้อไม่พ้องต่อข้อจำกัดเหล่านี้ ถือว่ากติกาเหล่านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้ในบางกรณี.

ขอบเขตความรับผิดชอบ

คุณเข้าใจและยินยอมในข้อตกลงของเว็บไซต์ (หรือเจ้าหน้าที่, ผู้กำกับดูแล, ผู้ลงทุน, บริษัทสาขา, เอเจ้นท์, ผู้รับโอน, ตัวแทน, ผู้ผลิต, หุ้นส่วน, หรือพนักงาน ของLOGITECH) ที่จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ผลที่ตามมาจากความเสียหายซึ่งเกิดจากการสูญหายของข้อมูล ผลกำไร หรือสิ่งจำต้องมิได้อื่นๆ (แม้แต่กรณีที่ LOGITECH ได้สืบพบความเป็นไปได้ของการสูญเสียข้อมูลก็ตาม) โดยมีต้นเหตุจากการลบทิ้ง หรือปิดเว็บไซต์ รวมทั้งการแทรกแซงหรือขัดข้องของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามบนเว็บ ทั้งข้อความแนะนำและบริการ และลิงค์ . LOGITECH และผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดชอบการกระทำที่มีมูลค่ามากกว่าค่าบริการใช้เว็บไซต์ เช่นกรณีคุณได้จ่ายค่าบริการล่วงหน้าในปีก่อนหน้าที่จะบริการ หรือ$100.00 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อำนาจที่ศาลและกฎหมายบางข้อไม่พ้องต่อข้อจำกัดเหล่านี้ ถือว่ากติกาเหล่านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้ในบางกรณี.

การชดเชย
คุณอาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือปกป้องตนเองต่อกระทำการใดที่ละเมิด Logitech, บริษัทในเครือ, เจ้าหน้าที่พนักงาน ต่อความเสียหายหรือสิ่งที่ผิดต่อข้อตกลง รวมถึงการกระทำของบุคคลที่สามที่เกี่ยวโยงกันต่อเว็บไซต์ Logitech คาดหวังให้คุณให้ความร่วมมืออย่างดีในกระบวนการการจ่ายสินไหมทดแทน การเปิดเผยข้อมูล

Logitech อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ และบันทึกการติดต่อสื่อสารของคุณ และการใช้บริการบนเว็บ ในกรณีที่การเปิดเผยเป็นประโยชน์ต่อ (1) การดำเนินการทางกฏหมาย (2) การตรวจสอบการใช้งาน (3) เกี่ยวกับ Terms of Use, (4) เพื่อการตรวจสอบหากมีรายงานการละเมิดสิทธิของผู้อื่น or (5) เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ Logitech พนักงาน และผู้ใช้ท่านอื่น รวมทั้งลูกค้าและสังคม.

Logitech มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการสืบสวนทางกฏหมายที่รัฐบาลร้องขอ และอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้กับบุคคลอื่นเพื่อมาตรการความปลอดภัย.

การยกเลิก

คุณยอมรับหาก Logitech ระงับบัญชีการใช้งานของคุณ หรือบล็อคออกจากระบบหากพบการกระทำที่เป็นการละเมิดกฏการใช้ คำแนะนำ ข้อตกลง หรือเหตุผลอื่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน เช่น (1) คำสั่งจากรัฐ (2) คำขอจากตัวคุณเอง (3) การกระทำเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริการของเว็บไซต์ (4) เหตุขัดข้องอันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด.

หากมีการยหเลิกข้อตกลงนี้ เนื้อหา การประกัน และกฏต่างๆใน Terms of Use จะไม่ถูกลบออก. หากคุณไม่พอใจต่อการบริการของ Logitech คุณสามารถบอกยกเลิกบริการได้.

หาก Logitech ดำเนินการทางกฏหมายกับคุณในกรณีละเมิด Terms of Use คุณเข้าใจและยินยอมชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำนั้น. โดยคุณเข้าใจว่าจะทำการลบบัญชีออก

เนื่องจากการกระทำของคุณและบุคคลที่สามบนเว็บไซต์.

การบังคับใช้กฎหมาย

กฏบังคับใช้เหล่านี้อยู่ภายใต้กฏหมายของสหรัฐอเมริกา และกฏหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทุกการละเมิดจะถูกนำขึ้นสู่ศาลใน Santa Clara County, California และคุณยินดีจะให้ความร่วมมือต่อศาลและรูปคดี และคุณมีสิทธิ์ที่จะให้ความร่วมมือเมื่่อได้รับทนายแต่งตั้งหรือเจ้าหน้าที่กฏหมาย.

เบ็ดเตล็ด

Logitech สามารถใช้ข้อบังคับนี้ในกรณีของบริษัทสาขา,ในการขาย หรือการโอนบริษัท เช่นเดียวกัน กฏเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ Logitech ในการใช้เว็บไซต์. หากแม้การบังคับใช้ล้มเหลว ถือว่าไม่เกี่ยวข้องต่อการระงับสิทธิหรือบทบัญญัติอื่น หากศาลเล็งเห็นว่าบทบัญญัตินี้ถูกละเลย ศาลอาจให้ทางบริษัทและลูกค้าทบทวนบทบัญญัติและนำมาใช้อย่างรัดกุมมากขึ้น. ในกรณีเรียกร้องหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดกฏจะต้องกระทำภายใน 1 ปีนับจากวันที่มีการละเมิดเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ.

เว็บไซต์นี้ครองครองและบริหารโดย Logitech. 

Logitech แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2015